Objednat si


Na adrese:

Vydavateľstvo LIEČREH

Na barine 16

SK – 841 03

Bratislava-Lamač

Slovensko

e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk

 

si múžete objednat nasledujícií publikace:

REHABILITACE
Časopis vychází 4x do roka vždy v rozsahu 64 stran, v současnosti stojí jedno číslo 2,045 € + 10% DPH nebo 62,00 Kč (pro Česko) + 10% DPH. Predplatné sa vždy platí za 4 čísla.

 

A.Gúth a kol.: Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII
Brož. publikace pojednává na 400 stranách o problémech vyhodnocování v rehabilitaci – neměla by chybět v žádné knihovně rehabilitačního pracovníka nebo rehabilitačního lékáře. Cena je 600,00 Kč + 10%DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth a kol.: Liečebné metodiky v REHABILITÁCII
Publikace se zabývá na 400 stranách problematikou léčebných metodik v rehabilitaci – neměla by chybět v žádné knihovně rehabilitačního pracovníka nebo rehabilitačního lékáře. Cena je 600,00 Kč + 10%DPH + poštovné a balné.

 


Cenník knižných publikácií vydavateľstva Liečreh

Bolesť a škola chrbtice A. Gúth 12,00 €/360 CZK
Cerebrálne poruchy pohybovéhoústrojenstva v dojčenskom veku V. Vojta 11,00 €/330 CZK
Hemiplégia dospelých B. Bobathová 11,00 €/330 CZK
Hippoterapia v medicíne K. Hornáček a kol. 25,00 €/750 CZK
Hydrokinezioterapia J. Čelko, J. Zalešáková, A. Gúth 16,00 €/480 CZK
Keď je nedeľa, musíme mať vianočku A. Gúth 20,00 €/600 CZK
Liečebné metodiky v REHABILITÁCII A. Gúth a kol. 20,00 €/600 CZK
NEUROFYZIOLÓGIA, vybrané kapitoly preštudujúcich v oblasti rehabilitácie a ošetrovateľstva A. Gúth 11,00 €/330 CZK
Propedeutika v REHABILITÁCII prefyzioterapeutov A. Gúth 11,00 €/330 CZK
REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogickéa ošetrovateľske odbory A. Gúth 11,00 €/330 CZK
Voda a chlad, prevencia – liečba – rehabilitácia P. Dinka a kol. 22,00 €/660 CZK
Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII A. Gúth a kol. 20,00 €/600 CZKy;

ceny sú vrátane 10% DPH + poštovné a balné

objednávky zasielajte na email: vydavatelstvo.liecreh@gmail.com