Propojení

Doporučené www stránky v oblasti rehabilitace:


1. Odborná společnost, která se pri Slovenské lékárské společnosti zabývá rehabilitací:
2. Rehabilitace, ktorá se zabívá školou zad, cvičením dle Kaltenborna, Freemanna, Brunkowové, Pilatesa atd.:
3. Lázeňská léčba s jedinečným přírodním zdrojem a s velkým spektrem procedúr:
4. Poradenstvo v oblasti sociálnej rehabilitácie:
5. Muzikoterapie v rámci sociální rehabilitace:
6. Výdejna rehabilitačních pomůcek pro celé Slovensko:
7. Portál pro lékaře:
8. Rehabilitace hippoterapií - Slovenská hippoterapeutická asociace:
9. IFBLR v Piešťanoch, Vysoké školy sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
10. Informace o postgraduálnim studiu rehabilitace najdete na:
11. Zahraničné časopisy zabývající se problematikou rehabilitace:

American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, http://www.amjphysmedrehab.com
American Journal of Sports Medicine, http://journal.ajsm.org
Australian Journal of Physiotherapy, http://www.physiotherapy.asn.au/AJP/index.htm
Brain, http://brain.oupjournals.org
Circulation, http://circ.ahajournals.org
Joint, Bone, Spine, http://www.jointbonespine.com
Journal of Biomechanics, http://www.jbiomech.com
Journal of Rehabilitation Research & Development und Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin, http://www.zeitschrift-sportmedizin.de
Journal of Physical Therapy Science, http://jpts.jstage.jst.go.jp
Journal of the Japanese Physical Therapy Association, http://jjpta.jstage.jst.go.jp
Physical Therapy, http://www.ptjournal.org
Rheumatology, http://rheumatology.oupjournals.org
Stroke, http://stroke.ahajournals.org
Tidsskriftet Fysioterapeuten, http://www.fysioterapeuten.no

12. Problematika rehabilitace v českých knihách: