Vítame Vás na stránce

  • o časopise REHABILITÁCIA,
  • o vydavatelství LIEČREH,
  • KNIHÁCH

Můžete se na ní dočíst o časopise Rehabilitácia, o vydavatelství LIEČREH, o knižních publikacích tohoto vydavatelství a můžete se přepojit na špičková pracoviště, která se zabývají rehabilitací a rehabilitačnými pomůckami. REHABILITÁCIA je časopis určený pro otázky léčebné, pracovní, psychosociální a výchovné rehabilitace. Vydává ho Vydavatelství LIEČREH za odborné garance Rehabilitace prof. Gútha.

  • Časopis REHABILITÁCIA je určený jen pro odbornou rehabilitační veřejnost.
  • Časopis REHABILITÁCIA je zasílaný poštou jen těm odběratelům, kteří si ho předplatili.

Redakční rada, zleva: Anton Gúth, Zuzana Volková, Mária Štefíková, Martina Hlobeňová, Karol Hornáček, Zita Majerníková, Juraj Čelko, Katarína Sládeková, Helena Lesayová, Ján Mašán, Jozef Haring, Ivan Vařeka, Eva Vaňásková

 


Redakce

Šéfredaktor: Anton GÚTH, Bratislava

Technická asistentka: Zuzana VOLKOVÁ, Bratislava Asistenti redakce:

Mária ŠTEFÍKOVÁ, Bratislava | Martinka HLOBEŇOVÁ, Hlohovec | Karol HORNÁČEK, Bratislava | Zita MAJERNÍKOVÁ, Bratislava |  Juraj ČELKO, Trenčín | Katarína SLÁDEKOVÁ, Bratislava | Helena LESAYOVÁ, Malacky |  Ján MAŠÁN, Bratislava | Jozef HARING, Piešťany | Ivan VAŘEKA, Olomouc | Eva VAŇÁSKOVÁ, Hradec Králové | Ľ. ŽELINSKÝ, Hlohovec | S. TÓTH, N. Zámky  | Vladimír KŘÍŽ Kostelec nad Černými lesy | Alojs KROBOT, Zlín | Ingrid SPRINGROVÁ, Čelákovice | František GOLLA, Opava | Viktor LECHTA, Šenkvice | Peter MĹKVY, Senec | Ladislav KISS, Čilížska Radvaň | Ľudovít ŽELINSKÝ , Košice | Anton GÚTH ml., Levárky | Nataša MARTINÁSKOVÁ, Košice | Horst MERUNA, Bad Oeynhausen, Nemecko | Kurt AMMER, Wien, Rakúsko | Jana ĽALÍKOVÁ, Killarney, Írsko | Peter SCHÖNHERR, Karlsruhe, Nemecko | Thorsten DOERING, Hannover, Nemecko | Vlasta TOŠNEROVÁ, Hradec Králové, Česko | C. MUCHA -Köln, Nemecko | Peter JURIŠ– Košice  |


Vychádza 4-krát ročne

Tlačená verze: 8 € za 1 číslo / 32 € celý ročník (4 čísla)

Digitálna verze: 4 € za 1 číslo / 16 € celý ročník (4 čísla)

Ceny za časopis REHABILITÁCIA sú s DPH vrátane poštovného

Objednávky na předplatné (i do zahraničí) a inzertní plochu přijímá redakce na kontaktní adrese. Při platbách poštovní poukázkou akceptujeme jen převody směrované na účet  č. 212130130/0300 v ČSOB Hodonín.

Tento časopis je indexovaný v EMBASA/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS v Holandsku a je šířený sítí Internetu na adrese: https://www.rehabilitacia.sk.

Nevyžádané rukopisy nevracíme. Za obsah článků a reklam odpovídá autor.

Zasílaní „Tlačovín“ povoleno Ředitelstvím pošt Bratislava č. j. 4/96 ze dne 30.8.1996 a pro ČR dohoda o podávání poštovních zásilek „Obchodní psaní“ č. 603 04/06.

Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: 10/9. ISSN 0375-0922.

Kontaktní adresa redakce a distribuce:

e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk