Publications


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII pre fyzioterapeutov

Only in slovak language

Liečebné metodiky v REHABILITÁCII pre fyzioterapeutov

Only in slovak language

Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť Pilatesove cvičenie v rámci školy chrbtice

Only in slovak language

 

Magdaléna Szabová: Pohybom proti ASTME

Only in slovak language

Zajakavosť

Only in slovak language

Logopeadica

Only in slovak language