Publications


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

Only in slovak language

Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Only in slovak language

Bolesť a škola chrbtice

Only in slovak language