Objednávka na adrese:

LIEČREH

Na barine 16

Bratislava-Lamač

SK – 841 03
Slovensko

  • Vyberte a kúpte si titul ktorý ste hľadali

Uvedené ceny platia pre aktuálny rok

Uvedené knihy si môžete objednať aj na mailovej adrese vydavatelstvo.liecreh@gmail.com(klikni na uvedenú adresu):

REHABILITÁCIA
Časopis vychádza 4x do roka vždy v rozsahu 64 strán,

Predplatné sa vždy platí celoročne za 4 čísla vopred. Momentálne stojí jedno číslo

SK:

Tlačená verzia: 3,637 € + 10 % DPH = 4 € s DPH za kus

Digitálna verzia: 2,5 € + 10 % DPH = 2,75 € s DPH za kus

 

CZ:

Tlačená verzia: 100 Kč + 10 % DPH = 110 Kč s DPH za kus

Digitálna verzia:  70 Kč + 10 % DPH = 77 Kč s DPH za kus

 

 

A. Gúth a kol.: Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII  je brožovaná publikácia zaoberajúca sa na 400 stranách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii – nemala by chýbať v žiadnej knižnici rehabilitačného pracovníka alebo rehabilitačného lekára. Cena je 18,09 € + 10%DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10%DPH, poštovné a balné.

 

A. Gúth a kol.: Liečebné metodiky v REHABILITÁCII
je publikácia zaoberajúca sa na 400 stranách problematikou liečebných metodík v rehabilitácii – nemala by chýbať v žiadnej knižnici rehabilitačného pracovníka alebo rehabilitačného lekára. Cena je 18,09 € + 10%DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10%DPH, poštovné a balné.

 

A. Gúth: Bolesť a škola chrbtice, 6.vyd.
je publikácia zaoberajúca sa na 128 stranách školou chrbtice. Cena brož. je 12,00 € + 10%DPH alebo 280,00 Kč (pre Česko) + 10%DPH + poštovné a balné. V prípade väčšieho odberu:

10 ks – 10 € + DPH, +0,8 = 8,80 € alebo á 300 Kč + 25 Kč = 325 Kč,

P. Dinka a kol.: Voda a chlad, prevencia – liečba – rehabilitácia
je plnofarebná učebnica, ktorá prezentuje na 314 stranách terapeutické možnosti chladu (od kryoterapie až po saunu) a vody (od pasívnych procedúr až po hydrokinezioterapiu). Cena je 20,00 € + DPH alebo 600,00 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá Propedeutika v REHABILITÁCII
sú skriptá zaoberajúca sa v krátkosti na 100 stranách problematikou diagnostiky v odbore FBLR. Cena brož. je 10,00 € + 10%DPH alebo 300,00 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá: fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA, vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie a ošetrovateľstva sú skriptá zaoberajúca sa na 112 stranách problematikou neurofyziológie pre praktický odborný život. Cena brož. je 10,00 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

V. Vojta: Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku
Publikácia na 266 stranách, ktorá bola preložená v r. 1993. Do vyčerpania posledných zásob. Cena je 10,0 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

B. Bobathová: Hemiplegia dospelých. Kniha pojednáva o rehabiitácia pacientov s hemiparézou po cievnej mozgovej príhode. Cena je 10,0 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

K Hornáček a kol.: Hippoterapia – hipporehabilitácia uvádza na 316 stranách nové poznatky v tejto oblasti rehabilitácia. Cena je 25,0 €  + 10% DPH alebo 700 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá: REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory sú skriptá zaoberajúca sa na 112 stranách problematikou rehabilitácie pre študentov v nerehabilitačných odboroch (medicína, logopédia, ošetrovateľstvo…). Cena brož. je 10,00 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

J. Čelko, J. Zálešáková, A. Gúth: Hydrokinezioterapia.  Kniha pojednáva o rehabilitácii pacientov pohybom vo vodnom prostredí na 256 stránách, je plnefarebná. Cena je 15,0 eur + 10% DPH alebo  450 Kč (pre CZ) + 10% DPH + pošt. a balné.

 

J. Janošik: Bojniansky zázrak uvádza na 96 stranách nové poznatky z histórie a archeológie Slovákov v 9. storočí. Cena je 5,0 € + 10% DPH alebo 150 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné. – Momentálne vypredané.

 

A. Gúth: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku. Román o Záhorákoch a ich živote za posledných 100 rokov napísaný na 383 stranách, využívajúci čiastočne záhorácky dialekt. Cena je 20,0 € alebo 600 Kč (pre Česko) + poštovné a balné.