Objednávka

  • Vyberte a kúpte si titul ktorý ste hľadali

Uvedené ceny platia pre aktuálny rok

Na adrese rehabilitacia@rehabilitacia.sk  si môžete objednať (klikni na uvedenú adresu) nasledujúce publikácie:

REHABILITÁCIA (Katalógové číslo 001)
Časopis vychádza 4x do roka vždy v rozsahu 64 strán, momentálne stojí jedno číslo 2,045 € + 10% DPH alebo 62,00 Kč (pre Česko) + 10% DPH. Predplatné sa vždy platí celoročne za 4 čísla vopred.

 

A. Gúth a kol.: Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII (Katalógové číslo 023) je publikácia zaoberajúca sa na 400 stranách problematikou vyhodnocovania v rehabilitácii – nemala by chýbať v žiadnej knižnici rehabilitačného pracovníka alebo rehabilitačného lekára. Cena je 18,09 € + 10%DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10%DPH, poštovné a balné.

 

A. Gúth a kol.: Liečebné metodiky v REHABILITÁCII (Katalógové číslo 027)
je publikácia zaoberajúca sa na 400 stranách problematikou liečebných metodík v rehabilitácii – nemala by chýbať v žiadnej knižnici rehabilitačného pracovníka alebo rehabilitačného lekára. Cena je 18,09 € + 10%DPH alebo 544,54 Kč (pre Česko) + 10%DPH, poštovné a balné.

 

A. Gúth: Bolesť a škola chrbtice, 5.vyd. (Katalógové číslo 028)
je publikácia zaoberajúca sa na 128 stranách školou chrbtice. Cena brož. je 10,00 € + 10%DPH alebo 280,00 Kč (pre Česko) + 10%DPH + poštovné a balné. V prípade väčšieho odberu:

10 ks – á 8 € + DPH, +0,8 = 8,80 € alebo á 250 Kč + 25 Kč = 275 Kč,
20 ks – á 7 € + DPH, +0,7 € = 7,70 € alebo á 210 Kč + 21 Kč = 221 Kč.

P. Dinka a kol.: Voda a chlad, prevencia – liečba – rehabilitácia (Katalógové číslo 029)
je plnofarebná učebnica, ktorá prezentuje na 314 stranách terapeutické možnosti chladu (od kryoterapie až po saunu) a vody (od pasívnych procedúr až po hydrokinezioterapiu). Cena je 20,00 € + DPH alebo 600,00 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá Propedeutika v REHABILITÁCII (Katalógové číslo 030)
sú skriptá zaoberajúca sa v krátkosti na 100 stranách problematikou diagnostiky v odbore FBLR. Cena brož. je 10,00 € + 10%DPH alebo 300,00 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá: fyziológia – NEUROFYZIOLÓGIA, vybrané kapitoly pre študujúcich v oblasti rehabilitácie a ošetrovateľstva (Katalógové číslo 031) sú skriptá zaoberajúca sa na 112 stranách problematikou neurofyziológie pre praktický odborný život. Cena brož. je 10,00 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

V. Vojta: Cerebrálne poruchy pohybového ústrojenstva v dojčenskom veku (Katalógové číslo 032)
Publikácia na 266 stranách, ktorá bola preložená v r. 1993. Do vyčerpania posledných zásob. Cena je 10,0 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

B. Bobathová: Hemiplegia dospelých. (Katalógové číslo 010) Kniha pojednáva o rehabiitácia pacientov s hemiparézou po cievnej mozgovej príhode. Cena je 10,0 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

K Hornáček a kol.: Hippoterapia – hipporehabilitácia (Katalógové číslo 033) uvádza na 316 stranách nové poznatky v tejto oblasti rehabilitácia. Cena je 20,0 €  + 10% DPH alebo 600 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

A. Gúth: skriptá: REHABILITÁCIA pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory(Katalógové číslo 034) sú skriptá zaoberajúca sa na 112 stranách problematikou rehabilitácie pre študentov v nerehabilitačných odboroch (medicína, logopédia, ošetrovateľstvo…). Cena brož. je 10,00 € + 10% DPH alebo 300 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.

 

J. Čelko, J. Zálešáková, A. Gúth: Hydrokinezioterapia.  Kniha pojednáva o rehabiitácii pacientov pohybom vo vodnom prostredí na 256 stránách, je plnefarebná. Cena je 15,0 eur + 10% DPH alebo  450 Kč (pre CZ) + 10% DPH + pošt. a balné.

 

J. Janošik: Bojniansky zázrak uvádza na 96 stranách nové poznatky z histórie a archeológie Slovákov v 9. storočí. Cena je 5,0 € + 10% DPH alebo 150 Kč (pre Česko) + 10% DPH + poštovné a balné.