Prepojenie

Odporúčané www stránky v oblasti rehabilitácie:


1. Odborná spoločnosť, ktorá sa pri Slovenskej lekárskej spoločnosti zaoberá rehabilitáciou:
2. Rehabilitácia: škola chrbtice, cvičenie podľa Kaltenborna, cvičenie podľa Brunkowovej, cvičenie SMS, redcord NEURAC sy... etc.:

 

3. Kúpeľná liečba v kúpeľoch s jedinečným prírodným zdrojom a s veľkým spektrom procedúr:

 

 

4. Poradenstvo v oblasti sociálnej rehabilitácie:

 

5. Muzikoterapia v rámci sociálnej rehabilitácie:

 

6. Výdajne rehabilitačných pomôcok po celom Slovensku:
7. Portál lekári.sk:
8. Rehabilitácia hippoterapiou - Slovenská hippoterapeutická asociácia:

 

9. Kongres naturálnej medicíny:

https://www.acuclinic.eu/ecompendium/

– možnosť štúdia naturálnej medicíny

 

10. Informácie o postgraduálnom štúdiu rehabilitácie nájdete na adrese:

WEB: www.szu.sk

  • možnosť postgraduálnehio štúdia rehabilitácie

 

11. Zahraničné časopisy zaoberajúce sa problematikou rehabilitácie:

American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, http://www.amjphysmedrehab.com
American Journal of Sports Medicine, http://journal.ajsm.org
Australian Journal of Physiotherapy, http://www.physiotherapy.asn.au/AJP/index.htm
Brain, http://brain.oupjournals.org
Circulation, http://circ.ahajournals.org
Joint, Bone, Spine, http://www.jointbonespine.com
Journal of Biomechanics, http://www.jbiomech.com
Journal of Rehabilitation Research & Development und Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin, http://www.zeitschrift-sportmedizin.de
Journal of Physical Therapy Science, http://jpts.jstage.jst.go.jp
Journal of the Japanese Physical Therapy Association, http://jjpta.jstage.jst.go.jp
Physical Therapy, http://www.ptjournal.org
Rheumatology, http://rheumatology.oupjournals.org
Stroke, http://stroke.ahajournals.org
Tidsskriftet Fysioterapeuten, http://www.fysioterapeuten.no

12. Problematika rehabilitácie v českých knihách: