Vecný register

A

AAA, Vol. 52, No. 3 2015, s. 130, 167
Acromioklaviculárny kĺb, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 135-136
Adaptácia fiziologická, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 6
Adaptácia orgánov, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90
Adaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173
Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224
Adaptácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Adjuvatika, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231-235
Adolescentná chrbtica, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 62.
Aerobic, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236
Aerobná kapacita, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, II
Aerobná záťaž, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 242-243
Aerosolavá inhalácia, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42
Aerosoly, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42
Afázia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 75
Afázia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 184-189
Afázia, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206
Afázia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143
Afázia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 41 – 46
Afázie, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 107-112
Afázie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106
Afázie, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 242
Agrafia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 80, 84
Agramatizmus, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 55
Agregácia trombocytov, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 198
Achillova šľacha, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 67 – 76
Achillova šľacha, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225
Achillova šľacha, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97
Akcelometer, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 222-229
Aklimácia tepelná, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Aklimatizácia, Vol. 52, No. 2 2015, s. 122
Akomodačný koeficient, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148
Aktivácia pacienta, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158
Aktivácia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25
Aktivita človeka, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147-151
Aktivita delta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101-114
Aktivita dopaminbetahydroxylázy, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Aktivita fagocytárna, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 117
Aktivita fyzická, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 61
Aktivita fyzická, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 89
Aktivita srdca, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 - 19
Aktivita svalového sťahu, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148
Aktivita telesná detí, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 113
Aktivity denného života, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63
Aktivizácia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115
Aktívna a pasívna pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31
Aktívna rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216
Aktívna spolupráca pacienta, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Aktívna účasť pacienta, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44
Akupunktúra, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 19-24
Akupunktúra, REH, Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150, Vol. 56, N. 1 2019, s. 60-61
Akupunktúra, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 1
Akupunktúra, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 217-231
Akupunktúra, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Akupunktúra, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Akupunktúra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 249-252
Akupunktúra, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119
Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Akupunktúra, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 172-181
Akupunktúrne body, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6
Akútny dnavý záchvat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Akútny infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 67-74
Algezimeter, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19
Algické body, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19
Algodystrofia, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 237-242
Algodystrofia, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 317
Algodystrofický syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.
Algometria, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99
Algoritmus, laseroterapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84
Algoritmy, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9
Alianov distraktor, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19
Alkoholizmus, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155
Altivita alfa vln, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114
Ambulantná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11
Ambulantná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142
Ambulantná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144
Ambulantné použitie, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224, Vol 45, No 1, 2008
Amputácia DK, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s.80 – 86
Amputácia DK, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 20-28
Amputácia DK, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103
Amputácia DK, Vol. 52, No. 4 2015, s. 218
Amputácia dolnej končatiny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180
Amputácia končatiny, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24
Amputácia prsníka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85
Amputácia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 209-214
Amputácia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164
Amputácia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.
Amputácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31
Amputácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105
Amputácie – typy, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 13
Amputácie, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 21-26
Amputácie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 1
Amputácie, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 129
Amputácie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 99
Amputácie, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 239-241
Amputačná technika, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112
Amputačný pahýľ, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24
Amputovaný – životospráva, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 38
Amputovaný pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Amputovaný starý pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Analgetický efekt, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114
Analgetický pohyb, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 195 - 198
Analgéza, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83
Analgonic, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224
Analýza chôdze, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 226-231
Analýza pohybová - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Analýza pohybu - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Analýza postojov, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93
Analýzy pohybu, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199
Anamnéza - REH, Vol. 44, No. 1, 2007, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 166 – 168
Anamnéza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 145 – 152
Anatómia ruky, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 171-176
Angína pectoris, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 39
Angína pektoris, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 177
Angiológia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 70
Animálna terapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Ankylozujúca spondylitída, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218
Anodická oxidácia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 177
Antagonistická inhibícia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50
Anteflexia C, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 9 – 15.
Antigravitačná relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85
Antigravitačný stereotyp, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12
Antigravitačný tonus, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12
Antihypertenzívna liečba, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 34
Antisklerotická dieta, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175
Antitrombotická liečba a covid, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 83
Antituberkulotiká, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Antrometrické nástroje, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 231 - 238
Antropatia psoriatická, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43
Antropoligický skríning, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42
Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120
Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 179 – 186
Antropologický skríning, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120
Antropometria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120
Anxieta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s 87 – 93
Anxieta, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Aortokoronárny bypasse, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171
Apalický syndróm, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 167-177
Apatický syndróm, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 156-158
Aplikácia rehabilitácie, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 179-189
Aplikácia tepla, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207- 211.
Aplikácie tepla, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Aplykácia sauny vo fyziotrii, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37
Apnoe spánková, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233
Aputácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 99-103
Areál zdravotných zariadení, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216
Architektonické bariéry, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43
Arteterapeutické metódy, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244
Arthritis urica, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Arthrogryposis multipley congenita, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112
ArthtroStop Rapid, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 155
Artikulácia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223
Artikulárna hypermobilita, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166
Artritída, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 243-248, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Artrogénna svalová inhibícia, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 3-8
Artrokinetic G, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177
Artrometria, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 73-82
Artroplastika, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169
Artroplastika, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205
Artroskopia kolena, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27
Artroskopická stabilizácia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17
Artrotest, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92
Artróza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206
Artróza, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 175-177
Artróza, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163
Artróza, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30
Arytmie, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 80
Aspekt psychický, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71
Aspekt sociálny, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71
Aspekt telesný, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71
Aspirácia nueleus pulposus, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13
Aspiračná úroveň, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.
Asténia cirkulačná, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 24
Asténia neurocirkulačná, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Astihma bronchiale, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173
Astma bronchiale, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 19-24
Astma bronchiále, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 88
Astma bronchiálna, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Astma, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 124-126
Astma, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205
Astma, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 213-219
Astroskopia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s.34-41
Asymetria panvy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113
Asymetria pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113
Asymetria svalov, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 85-91
Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185
Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185
Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185
Atabilizácia chrbtice, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.
Ataktická hemiparéza, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s 38-41
Ataxia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 117
Ateroskleróza, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146
Ateroskleróza, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106
Atetotický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118
Atlas klinickej neurológie, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 61.
Atlas, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 202
Atlas, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 127
Atlas, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49
Atletický tréning, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 92
Augementatívna a alternat. komunikácia - AAK, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201
Autogénny tréning, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 50
Automatizácia kontaktu oddelenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19
Automatizácia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19
Automatizovaný systém riadenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9
Automobilizácia, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 34
Automobilizácia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 64
Automobilizácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149
Autoreflexná aktivita, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6
Autoregulácia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155
Autoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84
Axis, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

B

Back pain, Vol. 52, No. 2 2015, s. 67
Baclofen, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 228
Badminton, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 280-287
Balancia v bipedálnom stoji, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26
Balančná pomôcka , Vol. 52, No. 1 2015, s. 3
Balančné testy dynamické , REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 67-89
Balančný stabilometer, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26
Balančný tréninga, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 163
Balneácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s.201-206
Balneácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Balneofyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223
Balneológia ahistória, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 169-174
Balneológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199
Balneológia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 137-142
Balneorehabilitácia, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 288-294
Balneorehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 78
Balneoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219
Balneoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19
Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107
Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235
Balneoterapia, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140
Balneoterapia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 48-55
Bandážovanie kýpťa, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31
Banková masáž, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212
Bankovanie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212
Barealizácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40
Bariéry architektonické, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 58
Baroreceptor, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 143
Barthel index (BL), REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63
Bedrové kĺby a rehabilitácia, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24
Bedrový kĺb, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 254
Bedrový kĺb, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206
Bedrový kĺb, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 118
Bedrový kĺb, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41
Bedrový kĺb, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 9-27
Bedrový kĺb, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 7-11
Bedrový kĺb, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81
Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144
Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203
Beh a jogging, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155
Beh, cvičenia po operácii kolenného kĺbu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 13 – 19
Beightonovo skóre, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 230-238
Bellova obrna, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64
Bezvedomie, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163
Bežec, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 151
Biblioterapia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 47-52
Bicyklová ergometria, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131– 136
Bicyklová ergometria, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109
Bicyklová ergometria, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 157-159
Bicyklová ergometria, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146
Biofeedback tréning, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227
Biofeedback, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 43
Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53
Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160
Biofeedback, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 42
Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93
Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154
Bioinformácie, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5
Biologická rezerva, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Biologická spätná väzba, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Biologická spätná väzba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190
Biologická spätná väzba, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140
Biologické účinky, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84
Biologický deficit, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229
Biomechanická štúdia Pauwelsa, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Biomechanika chrbtice, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 10
Biomechanika svalu, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199
Biomechanika, REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Biomechanika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39
Biomechanika, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225
Biomechanika, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50
Biomorfóza, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157
Bio-psycho-sociálny, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80
Biosociológia človeka, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112
Biosyntéza, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169
Biotechnika, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36
Biotelemetria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 81
Blepharospazmus, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 79
Blokáda kĺbu, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 20
Blokáda, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46
Blokády hlavových kĺbov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185
BMI, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242
Bobathova – koncept, REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Bobathová, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152
Bobathová, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 295
Bobathovej koncepty¸ REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21
Bod aktívny, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 56
Bod Čelkov, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19
Bolesť – objektivizácia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 143
Bolesť a psychika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 2 - 4
Bolesť fantómová, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 356-365
Bolesť fantomová, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99
Bolesť hlavy, migréna, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 240-242
Bolesť hlavy, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 102-111
Bolesť hrudníka, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162
Bolesť chrbta, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12 – 21
Bolesť chrbta, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 58-60
Bolesť chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74
Bolesť krčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 43
Bolesť krížov, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 66
Bolesť myofasciálna, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 109
Bolesť pohybovej sústavy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 42 – 48
Bolesť zubov, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99
Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31
Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60
Bolesť, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 21-28
Bolesť, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s.2
Bolesť, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 152
Bolesť, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 25
Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85
Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93
Bolesť, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175
Bolesť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50
Bolesť, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79
Bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 41-45
Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14
Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23
Bolesť, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108
Bolesti dolnej časti chrbta, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228
Bolesti hlavy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114
Bolesti hlavy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242
Bolesti hrudníka, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141
Bolesti chrbta, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 289
Bolesti chrbta, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181
Bolesti chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79
Bolesti chrbta, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103
Bolesti chrbta, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139
Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139
Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212
Bolesti chrbtice, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182
Bolesti chrbtice, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102
Bolesti chrbtice, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 137
Bolesti chrbtice, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8
Bolesti chrbtice, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 117-119
Bolesti u detí a rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232
Bolesti v krížoch, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 73
Bolesti v krížoch, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 135
Bolesti v krížoch, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 24 – 32
Bolesti v krížoch, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29
Bolesti vertebrogénne, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 140
Bolesti, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 96
Bolesti, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173
Bolestivé plece, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 159-165
Bolestivé plece, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 147-155
Bolestivé podnety u Vojt. met., REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232
Bolestivé stavy chrbtice, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58
Bolestivé svaly, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219
Bolestivé syndrómy chrbtice, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23
Bolestivé tendomzóny, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99
Bolestivosť - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Botuloxin, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 91-94
Brachialgia parestetica noctura, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 29-35
Bránica - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Bránicové dýchanie, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33
Bránicové dýchanie, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 275-287
Británia Veľká, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 231-239
Bronchiálna astma, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252
Bronchiektázia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217
Bronchiektázie, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 33-38
Bronchiektázie, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 128-132
Bronchiektázie, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Bronchitída chronická, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Bronchopulmonálne ochorenie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 153-162
Bronchopulmonálny, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Brunkowová, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s.34-40
Brušná dutina, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84
Bunkové membrány, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 48
Burmadon, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Bypas, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, II
Bypass koronárny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 12, 14, 31, 35, 43
Bypasse aorto-kororárny, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Bypasse, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 63

C-Č

Canalis carpi, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 221-233
Canisterapia, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 341-349
Cavallo-Pädagogik – REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Caviaterapia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 41-49
Cefalea, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 78
Cefalea, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20
Celkový telesný tuk, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242
Centrálna hemiparéza, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147
Centrálna koordinačná porucha, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94
Centrálna paréza, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 230-238
Centrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77
Centrálne hemiparézy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97
Centrálne poruchy hybnosti, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205
Cerebrálna paréza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216
Cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199
Cerebrálne aplikácie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114
Cerebrovaskulárne príhody, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 23-28
Cervikálny paradox, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219
Cervikobrachialgia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118
Cervikobrachiálny, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 221_233
Cervikokapitálna protéza, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 89-101
Cieľ rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Ciele arteterapie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244
Cielená liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202
Cievna etiológia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31
Cievna mozgová príhoda REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 51-55
Cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 118
Cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 149
Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 47-50
Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79
Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 82-87
Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 3-7
Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 52-61
Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 139-141
Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107
Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 249- 254.
Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 158
Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 183, 198
Cievna príhoda, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 137
Cievna príhoda, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-34
Cievna príhoda, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 251-252
Cievna príhoda, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 267
Cievna sústava mozgu, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91
Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219
Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11
Cievne ochorenia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164
Cievne ochorenie, REH. Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 239-243
Cievny systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58
CIHS, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94
Cirkulácia pľúcna, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 25
Cirkulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54
Cirkulačná adaptácia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Citlivosť, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 44
Cope&Noncoper, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 280
Coronavírus, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 7
Covid, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 305
Covidmove, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 305
Cvičenia silové, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 93
Cvičenie kompenzačné, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 280-287
Cvičenie silové, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 173-182
Cvičenie vo vode, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 139-150
Cytoprotektívny, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Časový faktor v rehabilitácii, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 129-130
Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 - 71
Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Čelustná kontraktúra, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215
Čelustné svalstvo, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 229-233
Červeňanský, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 113
Červené krvinky, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34
Česká sauna, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 85
Činnosť srdca, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Činnosť športová, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 58
Činnosť telesná, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 14
Čínska medicín, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 81
Členkový kĺb, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 214-221

D

Dedičnosť, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 318
Dekompresia operačná, Vol. 52, No. 2 2015, s. 102
Dekondícia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 36
Dekubit, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220
Dekubity, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-26
Delfín, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64
Demencia, Vol. 52, No. 4 2015, s. 249
Denervácia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 144
Denervácia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64
Denervačný potenciál, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Denné činnosti, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 270-279
Depersonalizácia, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 127
Depresia, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Depresivita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Dermabrázia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Dermatózy a sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 139
Derotačné ortézy, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 93
Desadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Deti a záťažový test, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 35
Deti so zrakovým postihnutím, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100
Detská mozgová obrna - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Detská mozgová obrna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Detská mozgová obrna, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s 195 – 200
Detská mozgová obrna, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6
Detská obezita, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 147-159
Detská rehabilitácia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Detské úrazy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 211-215
Detský denný rehabilitačný stacionár, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143
Detský vek, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176
Detský vek, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10
Detský vzorec chôdze, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 144 – 146
Diabetes mellitus, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 128-136
Diabetes mellitus, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 48-60
Diabetes mellitus, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 5
Diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13
Diabetes mellitus, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Diabetes, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177
Diabetici, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 179-184
Diabetická angiopatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208
Diabetická neuropatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208
Diabetická noha, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 48-60
Diabetická noha, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208
Diabetická noha, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 2931
Diabetická noha, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 216-230
Diadinamické prúdy, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 35-43
Diadynamické prúdy, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 125-130
Diagnostické kritéria, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
Diagnostika funkčná – RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 197
Diagnostika logopedická - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Diagnostika porúch postury, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 195-206
Diagnostika pulzová, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 76
Diagnostika zralosti detského organizmu, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141
Diagnostika, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74
Diagnostika, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 131-134
Dialekticko-materialistická metóda, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173
Dialýza, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 48-60
Dialýza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 76-89
Dialýza, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 153-158
Diastáza, Vol. 52, No. 2 2015, s. 110
Diastolická poddajnosť, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Diastotické inervaly, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Diatermia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154
Diéta, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Diferenciácia, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 34-41
Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13
Diflurex, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Difúzne choroby spojiva, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 165-167
Digitálna fotografia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 131-137
Dinamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148
Diparetický syndróm ICP, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110
Dipsogénna stimulácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154
Disabilita - dotazník, Vol. 52, No. 2 2015, s. 67
Disabilita, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31
Disabilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 120 – 127
Disabilita, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 152-157
Disabilita, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237
Disabilita, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 240-247
Disabilita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2
Disabilita, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 36
Disabilita, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 237
Disaptaptibilita, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1
Disaptibilita, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75
Disfunkcia čelustných kĺbov, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145
Diskogénna choroba, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 5-18
Diskogénne ochorenie chrbtice - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Diskogenne syndrómy, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 45-48
Diskopatie driekové, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 227-229
Diskopatie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 141
Distorzia členka - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Dlahovanie extenzorových šliach ruky, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 207 – 218
Dlahovanie, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21
Dlhodobá imobilizácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24
Dlhodobý rehabilitačný program, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64
Dlhodobý stres, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Dlhodobý účinok, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118
Dlholatečné časti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205
Dĺžka krokov, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
DMO – farmakoterapia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 42
DMO – fyzikálna terapia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 22
DMO – liečba prácou, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 47
DMO – metódy liečby, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 16
DMO – operácie, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 26
DMO – patofyziológia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 5
DMO – pomôcky, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 33
DMO a epilepsia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210
DMO u batoliat, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152
DMO v dospelosti, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 23 – 32
DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247
DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232, REH, Vol. 45. No. 1, 2008
DMO, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 25-32
DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 43-51
DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 85-90
DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 151-159
DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 164-167
DMO, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229
DMO, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 72-81
DMO, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 350-355
DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 1
DMO, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 200
DMO, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 36, 43
DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177
DMO, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236
DMO, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238
DMO, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57
DMO, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 119-123
DMO, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 120-126
DMO, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 17 – 22
DMO, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.
DMO, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108
DMO, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156
DMO, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 13-21
DMO, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 200-201
DMO, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 55
Dna, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 113-124
Dna, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175
Dogtherapy, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 82
Doktorská revolúcia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 194 – 195
Dokumentácia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179
Dolná končatina, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 50-57
Dolná končatina, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225
Dolná končatina, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 111-113
Dolná končatina, Vol. 52, No. 4 2015, s. 218
Dolné končetiny - zaťaženie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97
Dominancia vzťahu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41
Dominancia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 193
Dominantná bolesť DK, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 19-20
Doplňujúce prostriedky, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88
Dorzalgia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 94-105
Dotazníková akcia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171
Dôvera vzájomná, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187
Dráha akupunktúrna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 49
Dráždenie - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
DRG, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 138
Druhá polovica života, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43
Druhy osterosyntézy, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.
Druhy športov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97
Držanie tela - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Držanie tela chybné, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 41-44
Držanie tela chybné, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 169-172
Držanie tela správna, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 45-54
Držanie tela vzpriamené, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 135
Držanie tela, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 240-246
Držanie tela, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210
Držanie tela, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19
Držanie tela, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216
Držanie trupu pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Držanie, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100
Duševné zdravie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70
Dušnosť, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 36
Dych – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1
Dych – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 123
Dych, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1
Dýchací systém, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191
Dýchacia funkcia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 104-106
Dýchacie pohyby bránice, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Dýchacie pohyby hrudníka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Dýchacie pohyby, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33
Dýchacie poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 96, 106, 107
Dýchacie svaly, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108
Dýchanie bránicové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10
Dýchanie metódy reedukácie , REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973, s. 24
Dýchanie rebrové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10
Dýchanie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 137-140
Dýchanie, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84
Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 136-138
Dychová dynamika hrudníka, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 75-82
Dychová funkcia, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 165-172
Dychová funkcia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 62-72
Dychová rehabilitácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100
Dychové cvičenia, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 175-185
Dynamická norma, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12
Dynamická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3,. 1982, s. 149 – 158
Dynamické parametre REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207
Dynamika chrbtice - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Dynamika chrbtice, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 33-37
Dynamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148
Dynamika srdca, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 65
Dynamizácia sedenia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139
Dynamografia, , Vol. 52, No. 3 2015, s. 186
Dynamometer, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179
Dynamometrické testovanie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212
Dysadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Dysbalancia - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Dysbalancia, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.79-91
Dysbalancia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 95-101
Dysbalancia, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 185
Dysfágia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Dysfágia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 62-72
Dysfunkcia ľahká mozgová, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24
Dysfunkcia velofaryngeálna, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Dysfunkcia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166.
Dysfunkcie kĺbu, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236
Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236
Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236
Dysmenorea, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99
Dysplázia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81
Dysrytmie, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 325
Dystónia neurovegetatívna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 75

E

E-learning, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 69
Edém, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219
Edukácia nutričná, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
Edukácia pohybová, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
EEG nálezy, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210
Efektivita terapie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Efektívnosť učebných metód, REH. Vol. 14, No. 2. 1981, s. 109 - 115
Efektívnosť, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43
Ehlers-Danlosov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73
Echokardiografia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Echokardiografia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 179
Echokardiografia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58
EKG – prevenčná analýza, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
EKG a koronárne ochorenia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 68
EKG ezofageálne, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 165
EKG telemetria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 111
EKG, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145
Ekonomiké aspekty, V 50-53
Ekosystém človeka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Elektrická stimulácia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123
Elektroanalgézia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Elektroanalgézia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224
Elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Elektrogymnastika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Elektroliečba - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Elektroliečba, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59
Elektroliečba, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.
Elektroliečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Elektroliečba, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 198-201
Elektromagnetické impulzy, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.
Elektromyografia povrchová - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Elektromyografia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Elektromyografia, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Elektromyografia, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 231-239
Elektromyografické štúdiá, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 3 – 11
Elektroneurografia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149
Elektronické zariadenia mobilné, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 295-299
Elektronický šum, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.
Elektrostimulácia funkčná, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 184-189
Elektrostimulácia svalov, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226
Elektrostimulácia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 45 – 59
Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 202
Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 12
Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 99
Elektrostimulácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23
Elektrostimulácia, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 248-252
Elektrostimulácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148
Elektrostimulácia, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 11-15
Elektroterapia - komplikácie, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103
Elektroterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166 – 171
Elongácia DK, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s.
Elongácia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 159-167
Embólia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201
Embryonálny vývoj, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177
Emfyzém pľúcny, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Emfyzém, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 260-269
EMG biologická spätná väzba - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
EMG paravertebrálnych svalov, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 1
EMG, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 267
EMG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 181
EMG, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 131
EMG, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 47-54
EMG, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48
Emocionalita, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232
Emočné poruchy, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76
Emočný šok, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Encefalopatia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 75 – 83
Endokrinný efekt – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 58
Endokrinológia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 113, 115
Endoprotéza bedrového kĺba, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93
Endoprotéza kolenného kĺbu, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 227-232
Endoprotéza totálna - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Endoprotéza totálna BK, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97
Endoprotéza, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 7-11
Endoprotéza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205
Enduro, Vol. 52, No. 4 2015, s. 236
Entezopatia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 42
Entezopatia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44
Enthesopathia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190
Epicondylopathia humeri, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37
Epidemiológia osteoartrózy, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 195 – 201
Epidemiológia respiračných ochorení, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Epikondilitýda, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 85-91
Epikondylitida, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229
Ergodiagnostika, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 74
Ergodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64
Ergodiagnostika, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 241-246
Ergometria v klinickej praxi, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 47 - 48
Ergometria, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 1
Ergometria, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 142
Ergometria, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 176-191
Ergometria, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 703-109
Ergometrická záťaž, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 52, 56
Ergometrické hodnoty, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 26
Ergometrické vyšetrenie, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134
Ergometrický tréning, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10
Ergonómia sedu, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 121-137
Ergostáza, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 2019
Ergoterapia ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37
Ergoterapia využitie po operácii – REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Ergoterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163
Ergoterapia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 270-279
Ergoterapia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 63
Ergoterapia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 74
Ergoterapia, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Ergoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210
Ergoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40
Ergoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 94-102
Ergoterapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59
Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219
Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Ergoterapia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80
Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179
Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229
Ergoterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 27-32
Ergoterapia, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 219
Etafenón-HCI, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76
Etické kompetencie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 176-183
Etiológia a patogenéza obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101
Etiológia a patogenéza tbc, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 110-116
Etiológia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
Etiopatogenéza, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53
Etiopatogenéza, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13
Evaluácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110
Evaluácia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 64
Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 26-29
Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 48-52
Evaluácia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80
Evaluácia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199
Evaluácia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10
Evalučné metódy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151
Excentrická kontrakcia, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 254
Expektorácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Experimentálne podnety, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Expertné systémy v rehabilitácii, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 193 - 194
Extenzia v bedrovom kĺbe, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Externá kompresia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137 – 142
Eye traking, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62

F

Facetový syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 139-142
Facialis, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118 – 120
Facialis, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88
Facialis, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 171-181
Facialis, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 101-105
Facilitácia elektroterapeutická, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 128
Facilitácia inspiračná, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 28, 67
Facilitácia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88
Facilitačné mechanizmy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94
Facilitačné metodiky, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.
Facilitačné postupy, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64
Fagocytárna aktivita po IM, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 117
Faktory psychické po IM, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 18
Falošná negativita, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 301-305
Fantómová bolesť, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 356-365
Fantomové bolesti, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150
Farebný atlas fyziológie, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 195 -189
Farmakologický dipyridamolový test, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185
Farmakorehabilitácia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 1 - 2
Farmakoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182
Farmakoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 103-112
Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 167-175
Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 231-239
Fascia plantárna, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 43
Fáza dostupu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Fáza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Fáza kúpeľnej liečby, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Fáza sauny, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37
Fáza vykračovania, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Fázy pohybovej liečby, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s.66 – 72
FBSS, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 235
Feldenkreis, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 151
Felinoterapia, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 335-340
Femoropatellárny kĺb, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43
Fenomén uvolnenia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 152 – 156
Fibrilácia myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 125
Fibrilácia predsiení, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Fibrilácia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 114
Fibrinolytická aktivita, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972,
Fibromyalgický syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s.131-136
Fibromyalgický syndróm, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 102-105
Fibróza cystická, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 1
Fibróza, REH. Vol. No. 1, 2008
Fínska sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 17
Fitlopta, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 147-153
Fitnes index, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 175-185
Fitnes parametre, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 22 – 27
Fitness, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 190
Fizioterapia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 38-42
Flebotrombóza - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Flekčná blokáda, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148
Flexi-bar, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 161-166
Flexory ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163
Flozofia marxistická, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 147-152
Fonológia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20
Formulare, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78
Fotobiomodulácia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 56
Fototerapia biolaserom, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 85
Fototerapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107
Fototerapia, význam pre rehabilitáciu .- REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Fraktúra členku, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 105
Fraktúra koxy, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 87-88
Fraktúra koxy, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 19
Fraktúra luxačná - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Fraktúra pertrochanterická, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Fraktúry dens axis, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 113-117
Frankelove cvičenia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 209-210
František Picek 70-tiny, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 120 – 121
Frekvencia srdca, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13
Frenický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189
Frenický syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147
Frustácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Funkcia kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 1
Funkcia kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 1
Funkcia motorická, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62
Funkcia orofaciálna, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 62-72
Funkcia pľúc, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 7
Funkcia pľúc, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 57
Funkcia pohybová, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 7
Funkcia sanatória, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237
Funkcia srdca, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Funkcie lopatky, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92
Funkčná a kondičná terapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229
Funkčná diagnostika, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 3-5
Funkčná elektrodiagnostika, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 57 – 162
Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23
Funkčná elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Funkčná elektrostimulácia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184
Funkčná kapacita, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199
Funkčná klasifikácia NYHA, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224
Funkčná patológia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 1
Funkčná patológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205
Funkčná porucha bránice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189
Funkčná porucha, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 211-212
Funkčná porucha, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20
Funkčná porucha, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 107-110
Funkčná porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229
Funkčná porucha, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s.
Funkčná porucha, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 113
Funkčná rehabilitácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107
Funkčná RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 214
Funkčná sebestačnosť, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75
Funkčná schopnosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 12-29
Funkčná spôsobilosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 68-101
Funkčné bolestivé stavy, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94
Funkčné geriatrické vyšetrenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102
Funkčné integrity segmentov, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 37-41
Funkčné obnovy, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24
Funkčné poruch, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 39-42
Funkčné poruchy GIT - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 237 – 243
Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19
Funkčné poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 69
Funkčné poruchy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9
Funkčné poruchy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144
Funkčné poruchy, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 135-154.
Funkčné reťazce, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147
Funkčné svalové poruchy, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216
Funkčné testy, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105
Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10
Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106
Funkčné vyšetrenie pacienta, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228
Funkčné vyšetrenie, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 155-163
Funkčné zaťaženie, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111
Funkčné zdravie, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64
Funkčný potenciál, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63
Funkčný potenciál, Vol. 52, No. 4 2015, s. 218
Funkčný prístup, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 107
Funkčný sadrový obväz, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214
Funkčný výsledok, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Fúzia na chrbtici, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 366-373
Fylogenetické súvislosti, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 82-88
Fylogenéza, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Fylozofické zovšeobenenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173
Fyziater, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 127
Fyzioterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46
Fyzická a duševná aktivita, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171
Fyzická aktivita a tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Fyzická záťaž, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177
Fyzické cvičenie a tlak, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 28
Fyzické požiadavky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27
Fyzické zaťaženie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16
Fyzický tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.
Fyzický tréning, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27
Fyzický tréning, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14
Fyzikálna liečba, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48
Fyzikálna liečba, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29
Fyzikálna liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166
Fyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83
Fyzikálna liečba, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46
Fyzikálna medicína, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224
Fyzikálna medicína, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 140.
Fyzikálna terapia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58
Fyzikálna terapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37
Fyzikálna terapia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 40-41
Fyzikálne procedúry, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25
Fyzikálne základy tomografie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 53-54
Fyzikální terapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92
Fyzilálna medicína, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36
Fyziológia dýchania, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64
Fyziológia chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64
Fyziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 126
Fyziológia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85
Fyziologické základy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103

G

Galvanoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Gastrointestinálny trakt - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Generátor impulzov, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160
Geriatria a rehabilitácia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 193 – 194.
Geriatria, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 220
Geriatria, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 37
Geriatria, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 24
Geriatria, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100
Geriatria, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30
Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106
Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93
Geriatria, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 76.
Geriatria, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52
Geriatria, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 65-66
Geriatria, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89
Geriatria, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 41-45
Geriatrický pacient, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107
Geriatrický pacient, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Geriatrický pacienti, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.
Geriatrický vek, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210
Gerontologický program, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Gerontopsychiatria, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151
Gerontopsychológia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143
Glasa Jozref, MUDr., REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 17-18
Gluteálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135
Glykosaminoglykány, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-72
Gonarthrosis, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 185
Gonartróza, Vol. 52, No. 2 2015, s. 78
Goniometria, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 150-157
Goniometria, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 31-36
Gravitácia, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 195-206
Grip strenth - GS, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.68-78
Guillan-Barrého syndróm, Vol. 52, No. 3 2015, s. 160
Gýchacia rehabilitácia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 247-259
Gymnastika dýchacia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Gymnastika liečebná - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Gymnastika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39
Gymnastky, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 35
Gynekológia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 29-42
Gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10, REH.
Gynekologická problematika, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26
Gynekologické poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 121

H

Habituálna aktivita, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 222-229
Hallux rigidus, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169
Haloterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Handicap, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 124
Handicap, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 14
Handicap, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1
Handicap, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 58
Handicap, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 86
Handicap, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75
Handicap, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59
Handicap, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80
Hemiparetická forma DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177
Hemiparetický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118
Hemiparetik, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 95-110
Hemiparéza spastická, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 27-34
Hemiparéza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32 – 37
Hemiparéza, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 46, 104
Hemiparéza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221
Hemiparéza, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79
Hemiparéza, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 20-22
Hemiparéza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236
Hemiparéza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 121-124
Hemiparéza, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 131-135
Hemiparéza, Vol. 52, No. 4 2015, s. 195
Hemiplégia, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 39-40
Hemiplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 33
Hemiplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 167, 236
Hemiplégia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88
Hemiplégia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87
Hemisféra pravá mozgová, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Hemisféra, REH. Vol. No. 1, 2008
Hemodializačné odd., REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 111-114
Hemodynamika mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31
Hemofília, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 195-196
Hemofília, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 27-33
Hemofilická artropatia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201
Hemoglobin, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34
Hermeneutika, REH. Vol. 35, No. 2. 2002, s. 67-69
Hernia disci intervertebralis, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 195-198
Herpes zoster, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.
HIL terapia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60
Hiporehabilitácia u detí, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 74-81
Hiporehabilitácia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 94-105
Hipoterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Hipoterapia v rehabilitácii, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 131
Hipoterapia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207
Hipoterapia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229
Hipoterapia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 38-39
Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 109-114
Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 67-73
Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 77-79
Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 80-84
Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 87-91
Hipoterapia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149
Hipoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159
Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153
Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159
Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169
Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 182-183
Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 206-207
Hipoterapia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 34-37
Hipoterapia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207
Hipoterapia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13, 55
Hippoterapia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 128
Hippoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 99-105
Hippoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110
Hippoterapia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125
Hippoterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151
História rehabilitácie, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 82-85
História školenia Vojtovej metódy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 121-123
História, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199
História, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
Historický materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Historický prehľad, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212
Hľadanie validity, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 172 – 174
Hlas - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Hlas - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Hlavové kĺby novorodencov, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 53
Hlavové kĺby, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149
Hlboký stabilizačný systém, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 27-37
Hlboký stabilizačný systém, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 195-199
Hlboký stabilizačný systém, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108
Hmotnosť telesná, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 114-126
Hodnotenie AH, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166
Hodnotenie funkčné, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 37
Hodnotenie funkčného stavu, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 35 – 50
Hodnotenie funkčného stavu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223
Hodnotenie pohybovej sústavy, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 1
Hodnotenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137
Hojenie fraktúr, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 3-6
Hojenie kosti, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125
Hojenie operačnej rany a kosti, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 114-122
Hojenie, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84
Hokej , Vol. 52, No. 1 2015, s. 3, 28
Holter v saune, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 83
Homeopatia, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 204
Homeostáza, REH. Vol. 25, No. 1. 1991, s. 2 - 19
Homolaterálna končatina, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Hormóny, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 77 – 88
Horná končatina, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221
Horná končatina, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199
Hornáček Karol, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 88
Hospodárenie materiálom, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223
Hra a hračky u DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 54
Hra, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 107 – 112
Hra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190
Hrudná chrbtica, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 73-78
Hrudník, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
HSP 72, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
HSS, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
HSS, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 173-182
HSS, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6
HSS, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
HSS, Vol. 52, No. 2 2015, s. 67
HSS, Vol. 52, No. 4 2015, s. 204
Hudba a spev pri DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 59
Hudba využitie v medicíne, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Hudba, vzťah dieťaťa, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Hudobník, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 2-16
Humor, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85
Huntingtonova choroba, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 270-279
Huntingtonova choroba, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 62-72
Hupka Jozef, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 66-67
Hyalgan, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227
Hybná činnosť, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100
Hydrokinezioterapia v gravidite, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 238-245
Hydrokinezioterapia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 2
Hydrokinezioterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125
Hydrokinezioterapia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163
Hydrokinezioterapia, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 225
Hydrokineziterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 135 – 141
Hydrokineziterapia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 117-120
Hydrokineziterapia, Vol. 52, No. 2 2015, s. 92
Hydroterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.
Hydroterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 203-206
Hydrtokinezioterapia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94
Hygiena duševná, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Hygiena hlasová - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Hygiena sociálna, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Hyperemézis gravidárum, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 92
Hyperémia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59
Hypercholesterolémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Hyperkinetický cirkulačný syndróm, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76
Hyperkitóza, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 14
Hyperlipidémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10
Hyperlipoproteinémia, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 28
Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182
Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10
Hyperlordóza drieková, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 25
Hyperlordóza krčná, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 28
Hyperlordóza, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 14
Hypermobilita, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 230-238
Hypermobilita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85
Hypermobilný syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 - 73
Hypertemálne procedúry, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 208-216
Hypertenzia – ergometria, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 36
Hypertenzia – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 62
Hypertenzia a cvičenie, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 35
Hypertenzia art. , REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 139-150
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 90
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 44, 45, 54
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 25
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 41
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 112, 119, 125, 127
Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 24
Hypertenzia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59
Hypertenzia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s.157-159
Hypertenzia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146
Hypertenzívna choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Hypertenzívna choroba, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 31
Hypertenzívna choroba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 203-208
Hypertenzné choroby, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18
Hypertermálna záťaž, Vol. 52, No. 2 2015, s. 122
Hypertermálne prostredie, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185
Hypertermálny, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Hypertermia, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 198
Hypertermia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78
Hypertermia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140
Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 135-141
Hypertermná procedúra, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 35-47
Hypertermné procedúry, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253
Hypertonus spastický – znižovanie, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 79
Hypertonus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219
Hypertriglyceridémie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Hyperurikémia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 248
Hypobária, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 28
Hypobária, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 173
Hypokinetický syndróm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Hypokinéza, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210
Hypokinézia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162
Hypoplázia DK, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Hypotenzia, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 139-150
Hypotenzia, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 90
Hypoterapia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 74-82
Hypotermný kúpeľ, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 43-44
Hypotónia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12
Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28
Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6.
Hypoventilačné stavy, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233
Hypoventilačné stavy, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233
Hystéria, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 79

CH

Charakteristika chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Charakteristika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110
Chirurgia hrudná, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10
Chirurgia ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163
Chirurgia ruky, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 110
Chirurgia srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 1
Chirurgia srdca, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 26
Chirurgia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220
Chirurgia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 175-178
Chirurgia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27
Chirurgia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 2
Chirurgia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217
Chirurgicá liečba, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Chirurgická liečba, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87
Chirurgické procedúry, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208
Chirurgický pacient, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 72-79
Chlad, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22
Chlopňa umelá, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 208
Chlopňová vada, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 39
Chlorid sodný, REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Chlormezazon, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 143-147
Chodiaci pá, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.93-101
Chodidlo, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 50-57
Chodník pohyblivý u DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 69
Cholesterol, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 61
Cholesterol, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 51
Chondopathia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94
Chondrálny defekt, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51
Chondrocyty, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72
Chondropatia patelly, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43
Choroba Charcot-Marie Tooth, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182
Choroba ischemická, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 181
Choroba kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 188
Choroba Perthesova - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Choroba pľúc, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108
Choroby kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 9
Choroby na zemi, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112
Choroby pohybového aparátu, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105
Choroby respiračné, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Choroby reumatické, porovnanie – REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Choroby srdcové – klasifikácia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s.63
Chôdza – ICHS, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 88
Chôdza - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Chôdza – tréning, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 74
Chôdza bipedálna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Chôdza kondičná, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 128-136
Chôdza ľudská, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64
Chôdza o barlách, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206
Chôdza pomalá, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 173
Chôdza s palicami, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 32-40
Chôdza severská, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 128-136
Chôdza so psom, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Chôdza tvrdá, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59
Chôdza z hľadiska dynamiky, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Chôdza, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229
Chôdza, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 63
Chôdza, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 93-101
Chôdza, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 222-229
Chôdza, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s.91
Chôdza, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207
Chôdza, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 131-140
Chôdza, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 67-78
Chôdza, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90
Chôdza, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 89-95
Chôdza, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.
Chôdza, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 86-95
Chôdza, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 201-206
Chôdza, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 198
Chrbrtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175
Chrbtica – vývoj, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 9
Chrbtica a panva, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200 – 204
Chrbtica a statika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 27-28
Chrbtica drieková, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 280-287
Chrbtica drieková, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 222-226
Chrbtica hrudná - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Chrbtica krčná – RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 198
Chrbtica krčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 130
Chrbtica krčná, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 181
Chrbtica krčná, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p.135-154.
Chrbtica McKenzieho technika – REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Chrbtica, 3D, UZ, topometria, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 195-201
Chrbtica, diagnostika porúch, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 11-18
Chrbtica, chyby, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 142-150
Chrbtica, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Chrbtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 131 – 137
Chrbtica, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219
Chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29
Chrbtica, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153
Chrbtica, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19
Chrbtica, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49
Chrbtica, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 26-27
Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 109-120.
Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 98-102
Chronaxia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148
Chronicita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93
Chronická bolesť chrbtice, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220
Chronická bolesť, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52
Chronická bolesť, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 139-143
Chronická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Chronická bolesť, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 117
Chronická koronálna choroba, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 – 204
Chronická obstrukčná choroba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Chronická polyartritída, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154
Chronická únava, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 69
Chronická venózna insuficiencia, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48
Chronické choroby, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 67 – 69
Chronické choroby, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 129-130
Chronické ochorenie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252
Chronické pľúcne ochorenia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24
Chronické pneumopatie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92
Chybné držanie tela, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89
Chybné držanie tela, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102

I

I/t krivky, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Ideálna chôdza, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Ideologická výchova, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 49-54
Idiopatická skolióza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230
ICHDK, REH, Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13
ICHS a rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 109
ICHS, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 77
ICHS, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 112
ICHS, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 145, 198, 210, 226
ICHS, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 64, 97
ICHS, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 31
ICHS, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163
ILF 55 výročie, REH, Vol. 45, No. 2, 2008
Iliosakrálna blokáda, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 165
IM a psychologické testy, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 119
IM a rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 113
Immobilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115
Immunoglobulíny – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 100
Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158
Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Impact factor, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 266
Impact factor, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 2
Implantabilný stimulačný systém, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 239 – 242
Implantácia TEP bedrového kĺbu, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55
Implantácia umelej chlopne, REH, Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171
Implantácie TEP, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Implantát medzistavcovej platničky, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39
Impotencia u pacientov s paraplégiou, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 157
Impulzoterapia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103
Impulzoterapia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Impulzoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Imunobiologické procesy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146
Inadekvátnosť - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Index perfúzny - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Indikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84
Indikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205
Indikátory, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 238-248
Individuálna rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160
Individuálny prístup, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64
Indukcia priestorová a časová, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148
Inermeningeálna fibróza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232
Infaltilná cerebrálna paréza, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94
Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159
Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Infarkt a sex, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 121
Infarkt myokardu – ergom., REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 62, 66, 68-85
Infarkt myokardu – perióda po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 116
Infarkt myokardu – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 56
Infarkt myokardu – včasná mobilizácia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 61
Infarkt myokardu REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 46, 67, 116, 119
Infarkt myokardu, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 163-168
Infarkt myokardu, REH, Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 11
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 51
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 30
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 46, 67, 119
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 16-88
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 125
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 170, 182, 213
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 81
Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 89, 91, 94, 98, 103, 106, 108,
Infarkt myokardu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 93 – 102, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 141 – 150, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 15-20., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 153-158, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 67-71, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 135-146, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 221-227, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s.81-87, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 103-107, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 67-72, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 73-78, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 79-84, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 203-214
Infekcia HIV, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 250-252
Infekčné ochorenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 121-124
Informačná analýza prostredia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9
Informovanosť o zdravotnom stave, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187
Infračervená termografia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123
Inhalačná liečba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Inhalačná liečba, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 25
Inhalačná liečba, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42
Inhalačný ultrazvukový prístroj, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 211 – 215
Inhalované látky, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42
Inhibična poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238
Inklinometer, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175
Inklúzia, Vol. 52, No. 1 2015, s. 57
Inkompetencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Inkontinencia moča, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227
Inkontinencia moča, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48
Inkontinencia žien, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 101-104
Inkontinencia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 231-234
Inkoordinácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37
Instabilita pleca, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17
Instabilná plošina, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230
Insuficiencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Insuficiencia respiračná, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Integrácia, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237
Integrita osobnosti, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158
Interferenčné prúdy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Interferenčné prúdy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 41-47
Internalita, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151
Interné choroby, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 69-74
Interprofesijná rehabilitácia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 176-191
Intervencia, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 198
Intervenčné programy, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3 – 10
Intraabdominálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Intraartikulárna liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227
Intraartikulárne zlomeniny, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 207-211
Intratorakálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Invalidi, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 96-98
Invalidi, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 1-2
Invalidita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2.
Invalidita, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11
Involúcia funkcií, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92
Ionoforéza, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
IR žiarenie, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 243-250
Iritabilita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Ischémia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Ischemická choroba DK, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 157 – 162
Ischemická choroba DK, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91
Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970
Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 35
Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 109
Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 51, 105
Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222
Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 39-42
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 60
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 43-57, Vol. 4. No. 2. 1971, s. 67-69
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145
Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160
Ischemická kaskáda, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185
Ischialgia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135
ISPRM, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 221
Izokinetický dynamometer, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86
Izokinetika, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 3-9
Izometrická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148
Izometrická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158
Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.
Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152
Izometrický záťažový test, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 195-202
Izotonická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

J

Jazda na bicykli, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 121-137
Jazda, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13
Jazva, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Jazvy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 1750-175
Jednoduchá a dvojitá opora, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Jednostranný postoj, REH. 45, Vol. No. 3, 2008
Jednotka cvičebná po operácii srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 49
Jednotka motorická, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 8
Jemná motorika, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 259
Jenner, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 4
Joga, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 43
Jóga, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 139 – 134, Vol 46, No 4., 2009, p. 228-236
Jóga, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 182-186
Jóga, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236
Joginská technika, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238
Jointplai, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 104
Jump. sign. liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

K

Kabat, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252
Kabat, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Kačacia chôdza, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Kadencia, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.93-101
Kalendárny vek, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84
Kanisterapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Kanisterapia, detská mozgová obrna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Kapacita diskriminácia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93
Karcinóm prsníka, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Karcinóm, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 274
Kardiak, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 128
Kardiológia – rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 5
Kardiológia preventívna, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 4
Kardiológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Kardiomyopatia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 212
Kardiopatia v tehotenstve, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40
Kardiopatogénna diéta, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Kardiorespiračná zdatnosť, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 158
Kardiostimulačný test, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Kardiostimulátor, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 141
Kardiostimulátor, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 66 - 72
Kardiovaskulárna operácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100
Kardiovaskulárna rehabilitácia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131 – 136
Kardiovaskulárne cvičenia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 1
Kardiovaskulárne cvičenia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 1
Kardiovaskulárne choroby – prevencia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 95
Kardiovaskulárne choroby – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 92
Kardiovaskulárne choroby, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 82-85
Kardiovaskulárne choroby, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 219
Kardiovaskulárne och. , REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 - 134
Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125
Kardiovaskulárne ochorenie, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 55
Kardiovaskulárne operácie, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40
Kardiovaskulárny aparát, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 48
Kardiovaskulárny efekt, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244
Kardiovaskulárny systém, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 187 – 191
Kardiovaskulárny systém, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 23
Kardiovaskulárny systém, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29-34
Karentovaná publikácia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 2
Kašeľ asistovaný, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Katastrofa, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 12
Katedra rehab. pracovníkov, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 113 – 123
Kategória handicapov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 177 – 180
Katecholamíny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 112
Katecholamíny, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169
Katerizácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 55-57
Kazuistika, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206
Kazuistika, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232
Kazuistika, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.
Kazuistika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108
Kazuistika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 25
KENS a TENS, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83
Kinematická analýza, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102
Kinematická analýza, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 59-101
Kinematika, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 131-140
Kinesiologické aspekty, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144
Kinetika LS, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 21
Kinetika stavcov, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 11
Kinetika, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207
Kineziolágia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64
Kineziológia funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Kineziológia panvy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41
Kineziológia, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110
Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 158-162
Kineziológia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19
Kineziológia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202
Kineziologický obsah pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 131-135
Kineziologický rozbor, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46
Kineziologický rozbor, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 235-240
Kineziologický rozvoj, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 13
Kinezioterapia u detí, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 247-262
Kinezioterapia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 60 – 63
Kinezioterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91
Kinezioterapia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104
Kinezioterapia, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 222-226
Kineziterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Klasická elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 - 23
Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189
Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223
Klasická masáž, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 247-249
Klasifikácia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Klasifikácia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Klasifikácia chorôb, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1
Klasifikácia paraplegikov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86
Klasifikácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179
Klaudikačná vzdialenosť, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 79
Kĺb bedrový - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Kĺb bedrový, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 75-78
Kĺb bedrový, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 177-180
Kĺb bedrový, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123
Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 26-34
Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93
Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97
Kĺb členkový - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Kĺb členkový, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 11-17
Kĺb kolenný - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Kĺb kolenný, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 18
Kĺb plecový - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Kĺb sakroiliakálny, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 86
Kĺb, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 154
Kĺb, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49
Kĺbna blokáda - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Kĺbová bolesť, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Kĺbová diskopatia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 107-115
Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231
Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 137 – 139
Kĺby hlavové, REH. Vol. 41, No. 1. 2004, s. 23-25
Kĺby intervertebrálne, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 39
Kĺby sakroiliakálne – REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Kĺby, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 150-157
Klenba nohy, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Klenba nohy, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 77-92
Klenba nohy, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 43
Klinická liečba, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85
Klinické aspekty rehabilitácie, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20
Klinické formy, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
Klinické príznaky a vyšetr. metódy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87
Klinické príznaky, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12
Klinický obraz, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20
Klinický obraz, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.
Klinika REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108
Klinika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112
Klonus, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 60
Kmeňové bunky, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72
Kmit R, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 52, 56
Kneipp, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 98-99
Koadaptácia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 38
Koaguácia, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 7
Kodanské cvičenia, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 254
Kognitívna funkcia, 147 – 151
Kognitívna rehabilitácia, Vol. 52, No. 3 2015, s. 131
Kognitívne funkcie, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116 – 119
Kognitívne pole, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168
Kognitívne školenie, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174
Kognitývna blízkosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182
Kojenci s mozgovou obrnou, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 105-111
Kojenec, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Kokcygeálny spasmus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228
Kolaterálna cirkulácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91
Kolaterály, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 14
Kolenná endoprotéza, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 172 – 174
Kolenné náhrady, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142
Kolenný kĺb, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94
Kolenný kĺb, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 25-28
Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 99-105, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 212-216
Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 187-191, REH, Vol. 45. No. 1, 2008
Kolenný kĺb, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86
Kolenný kĺb, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 112-118
Kolenný kĺb, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 201-207
Kolenný kĺb, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177
Kolenný kĺb, Vol. 52, No. 2 2015, s. 78
Koleno, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102
Koleno, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252
Koleno, REH. Vol. 33, No. 1. 200, s. 25-28
Koleno, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 8-11
Koleno, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101
Koleno, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 205-213
Koleno, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216
Koleno, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50
Koleno, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 95-100
Koleno, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 185
Koleno, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 280
Koleno, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 280
Koleno, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 105-109
Kóma, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106 – 117
Kóma, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106-117
Kombinované chyby, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197
Kompartmenty tela, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54
Kompenzácia funkcií, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206
Kompenzačné stratégie, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 270-279
Kompenzačné špeciálne pomôcky, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 235-239
Kompetencia komunikačná - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Komplexná aktivácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210
Komplexná kúpelná liečba, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232
Komplexná liečba, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182
Komplexná liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40
Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40
Komplexná rehabiliačná liečba, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 72-75
Komplexná rehabilitácia v modernej geriatrii, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.
Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158
Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11
Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174
Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 103-107
Komplexná rehabiltačná liečba, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33
Komplexná starostlivosť, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200
Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85
Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 998
Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105
Komplexné reh. prog., REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 1 – 2
Komplexný rehabilitačný prístup, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75
Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 210 – 227
Komplikácie po amputáciách, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 34
Komplikácie, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Komplikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211
Komunikácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201-
Komunistická výchova, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 27-29
Komunitná starostlivosť, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 99
Koncepcia nervového systému, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81
Koncepcia odboru FBLR, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 68-72
Kondícia fyzická, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 114-126
Kondícia koronárnych pacientov, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 21-31
Kondičné cvičenie, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 163
Kondičné cvičenie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102
Kondičný tréning, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 5
Kongres, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136
Konštitúcia - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Kontraindikácie, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159
Kontraindikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84
Kontrakrúra lakťová - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Kontraktilita srdca, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 65
Kontraktilita, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19
Kontraktilita, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Kontraktúra Dupuyetrénova, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 103
Kontraktúry pri amputáciách, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 32
Kontraktúry, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Kontraktúry, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175
Kontrola dýchania, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 89-99
Kontrola motorická, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 24
Konzervatívna liečba, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12
Konzistentnosť, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201
Kooperácia v tíme, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184
Koordinácia činnosti srdca a mozgu, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 95 – 102
Koordinácia pohybová, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 39
Koordinácia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25
Koordinačno-dinamická liečba, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 152-155
Koordinovaná reh., REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 141
Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 214-216
Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 106-108
Korekcia deformity, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 159-167
Korelácia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 170-182
Koreňové cysty, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 35-38
Koreňový syndróm, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 15-20
Koronálna choroba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42
Koronárna choroba, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 3-10
Koronárna srdcová chirurgia, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 9
Koronárna srdcová choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Koronárne artérie – cvičenia u psov, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 97
Koronárne artérie – tlak, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 99
Koronárne ochorenie srdca, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185
Kortikoidy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64
Kortikoidy, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107
Korzet Milwaukee, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 91
Kosť vretenná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Kosti, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239
Kostná denzita, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 241-244
Kostná dreň, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 3-6
Kostohoj - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Kostrč a bolesti, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 13-20
Kostrč, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29
Kovid, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 2, 4, 7, 14, 17, 30, 36, 47, 56, 69, 80, 83
Koxartróza, bedrový kĺb, REH, Vol. 45, No. 4, 2008
Koxartróza, REH, Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19
Koxartróza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55
Koxartróza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 73
Koxartróza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 9-12
Kožné reflexy, REH, Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205
Kožné reflexy, REH, Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236
Kožné reflexy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148
Kožné vedenie, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s.139
Kožné zmeny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180
Kožný odpor, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147
Kôň, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 74-82
Kôň, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13
Kôň, Vol. 52, No. 3 2015, s. 130
Kraino-cervikálna trauma, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50
Kraniocerebrálna trauma, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155
Kraniocerebrálne poranenie, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Kraniocerebrálne poranenie, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58
Kranioserebrálne poškodenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95
Krátke vlny, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Krátkolatečné časti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205
Krčná chrbtica, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34
Krčná chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9
Krčná chrbtica, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144
Krčná chrbtica, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Krčná chrbtica, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 95-99
Kŕčové žily DK, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 67-72
Kreakintináza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226
Kremík, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-74
Kritérium funkčné pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 21
Kritérium hemodynamické pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 12
Kritérium klinické pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 17
Kritické stavy v kardiológii, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 102
Kriticky chorý, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s.208 – 214
Krivka I/t, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 12
Kríza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Krokomer, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 222-229
Krokomer, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 67-78
Krvný obeh, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 82
Krvný tlak, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 9
Krvný tlak, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186
Krvný tlak, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Kryogélové vrecúška, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 217-231
Kryomyorelaxácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22
Kryoterapia lokálna, REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Kryoterapia, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Kryoterapia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 125
Kryoterapia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 241-245
Kryoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175
Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83
Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Kryoterapia, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 240
Kúpeľ, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37
Kúpele, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 84
Kúpele, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 55-57
Kúpeľná liečba po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 124
Kúpeľná liečba po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 124, II
Kúpeľná liečba REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 17 – 23.
Kúpeľná liečba, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253
Kúpeľná liečba, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55
Kúpeľná liečba, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 247
Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30
Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 - 78
Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Kúpeľná liečba, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59
Kúpeľná liečba, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131-137
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209-219
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 30-33
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 35-47
Kúpeľná liečba, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40
Kúpeľná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173
Kúpeľníctvo, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199
Kutzkého škála, REH, Vol. 34, No. 4. 2001, s. 199-203
Kvalita lokomócie, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.238-248
Kvalita starostlivosti, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 238-248
Kvalita života, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Kvalita života, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 151-163
Kvalita života, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 203-214
Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25-35
Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7-10
Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 110-125
Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 72-79
Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 152-157
Kvalita života, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 7-11
Kvalita života, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Kvalita života, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-198
Kvalita života, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 237
Kvalita života, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Kvalita života, Vol. 52, No. 4 2015, s. 249
Kýpeť, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31
Kyselina hyaluronová, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227
Kyselina mliečna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 52
Kyslíková spotreba, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

L

Labilná plocha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219
Ľadová voda, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 38
Laesio plexus lumbalis, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53
Laesto nervi mediani, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.159 – 165
Ľahká mozg. obrna, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177
Ľahká mozgová dysfunkcia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141
Lakeť REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 205-210
Lakťový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 84-88
Lakťový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154
Lampa bioptronová – REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Larvovaná instabilita, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50
Laser, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 47, 56
Laser, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229
Laser, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56-60
Laser, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 143-149
Laseroanalgézia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92
Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Laseroterapia (LLLT), REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84
Laseroterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210
Laseroterapia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33
Laseroterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119
Laseroterapia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92
Laseroterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190
Laseroterapia, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 234
Laseugueov manéver, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115
Lateralita, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Látková premena, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240
Laváž nosná, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 89-95
Legislatíva, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92
Lézia LCA, REH, Vol. 33, No. 1. 2000, s. 16-24
Lézia miechová, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 94
Lézia miechy, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
Lézia ruky, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 221-224
Liečba biofeedbackom, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242
Liečba bolesti, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134
Liečba CPAP maskou, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233
Liečba defektov DK, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 80-89
Liečba dny, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Liečba fyzikálna, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Liečba hudbou, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95
Liečba inhalačná, REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Liečba jaziev, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206-212
Liečba kúpeľná po IM, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 18
Liečba kúpeľná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Liečba kúpeľná, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 73
Liečba kyslíkom, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Liečba osteoporózy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 123
Liečba pohybom, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171
Liečba prácou, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25
Liečba prácou, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171
Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202
Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202
Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232
Liečba prácou, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32
Liečba preventívna pri ICHS, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 29
Liečba teplom, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 100-102
Liečba teplom, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99
Liečba zamestnaním, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80
Liečba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204
Liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144
Liečba, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180
Liečba, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211
Liečbou pohybová, REH., Vol. 46, No. 1., 2009, s. 35-47
Liečby saunou, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 196-199
Liečebňa dlhodobo chorých, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100
Liečebná komunita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102
Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 3-8
Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188
Liečebná rehabilitácia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134
Liečebná rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 67-70
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 29-35
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154
Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203
Liečebná stimulácia mozočka, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16
Liečebná stimulácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204
Liečebná telesná výchova a šport, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s.. 147-152
Liečebná telesná výchova, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Liečebná telesná výchova, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 1
Liečebná telesná výchova, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 45
Liečebná telesná výchova, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210
Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216
Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80
Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 215-221
Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97
Liečebná telovýchova u obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 101-108
Liečebný sport v ortopédii, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 70
Liečebný šport, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102
Liečenie Sudeckovho syndrómu, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 246
Liečenie zlomeniny, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 44 – 45
Ligamentá – insufficiencia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 189
Ligamentá, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 182
Ligamnetum crutiatum anterior, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 181-184
Limbický systém, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 165
Lingvistický prístup, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20
Lipidy sérové, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 12
Lipidy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10
Lipoproteiny, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10
LMD u dospelých, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52
Logopédia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 184-189
Logopédia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77
Logopedická starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210
Logopedické nálezy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215
Logopedický obraz, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177
Lokálna terapia chladom, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.217-231
Lokomócia - REH, Vol. 44, No. 1 a 3, 2007
Lokomócia plavecká - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Lokomócia reflexná, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 138-144
Lokomočné orgány, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 7-12
Long covid, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 69
Lopatka, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 226
Lopta cvičenie, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Low back pain, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152
LTV cystickej fibrózy, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 30
LTV po IM, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 216
Ľudia starší, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.68-78
Ľudské telo, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12
Ľudské telo, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36
Ľudský pohyb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87
Lukostreľba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103
Lumbago, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9
Lumbálne paravertebrálne svaly, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14
Lumboischiadický syndróm, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 101 – 107
Lumboischiadický syndróm, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 110-125
Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 45-51
Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9
Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115
Lumbosakrálna diskopatia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 21-22
Lumbosakrálna chrbtica, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12-21
Lupa digitálna, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 215-219
Luxácia habituálna, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60
Lymfatický syndróm, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s 217-219
Lymfedém - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Lymfedém - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Lymfedém, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249
Lymfodrenáž manuálna, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Lymfodrenážna masáž, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249
Lymgangiom, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249
Lyže, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 235-246
Lyžiar, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 207-216

M

M trapézius, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 30
M. abductor pollicis brevis, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148
M. Bechterev, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173
M. glutacus medius, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113
M. parkinson, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 160-167
M. psoas major, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147
M. serratus anterior, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184
Magnetické pole, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114
Magnetické pole, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.
Magnetoterapia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 27
Magnetoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 233-234
Magnetoterapie, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239
Maladaptácia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94
Malformácie vrodené, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 135
Manažment ošetrovateľská starostlivosť – REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Mandevilské hry, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 115-119
Manéver Jendrassikov, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 6
Manipulácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 112
Manipulácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 143-145
Manipulačná liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30
Manipulačná liečba, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 221-224
Manuálna liečba, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142
Manuálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Manuálna lymfodrenáž, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219
Manuálna medicína, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 15
Manuálne techniky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 53-54
manuálne vyšetrenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Maratón kardiakov, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 171
Maratón, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 199
Marfanov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73
Masáž, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173
Masáž, Vol. 52, No. 3 2015, s. 176
Masážna terapia, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 237-239
Masochistický, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 113
Masochizmus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 142
Masterúv „two-step“ test, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109
Materialistické chápanie, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Mäkké techniky - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Mäkké techniky, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 152-156
Mäkké techniky, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237
Mäkké tkanivá, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101
Mäkké tkanivá, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229
Mäkké tkanivá, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186
McKenzie, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 223
Mckenzieho metodika, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166
Mediastinum, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 134
Medicína, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85
Medicínska prax, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42
Medicínske problémy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80
Medikamentózna liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218
Medikamentózna terapia, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89
Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164
Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211
Medzinárodná klasifikácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1
Medzinárodná klasifikácia, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 237
Medzinárodné perspektívy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 43 – 44
Medzistavcová platnička, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9
Medzistavcové platničky, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 145-151
Mechanizmus reflexný, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 127
Mechanizmy účinku, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8
Mechanoterapia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177
Mechúr hyperaktívny, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 131-137
Melzack, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 356-365
Menierov syndróm, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 80
Menisektómia, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 123-128
Menisektomia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34
Meniskoid, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 32
Mentálna retardácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 176-186
Mentálna retardácia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102
Mentálne funkcie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Mentálny retardácia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28
Meranie izokinetickej sily, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86
Meranie tlaku - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Meranie uhla, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 131-137
Metabolická degragácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169
Metabolické ochorenie, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150
Metabolizmus – po IM, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 92
Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Metabolizmus mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31
Metabolizmus, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10
Metóda Bobathovej REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Metóda Mc Kenzie - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Metóda nepretržitého pasívneho pohybu, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177
Metóda reflexnej lokomocie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57
Metóda Roodova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Metóda Vojtova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Metodické a poznávacie problémy, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173
Metodické postupy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40
Metodické pripomienky, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Metodické zásady, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Metodické zásady, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97
Metodika cvičenia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151
Metodika cvičenia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215
Metodika LTV, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Metodika Mc Kenzieho - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Metodika, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37
Metódy hodnotenia a kontroly, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43
Metódy problémové, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43
Metódy rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10
Metódy výskumu v klinických pokusoch, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 117-120
Miecha – poranenia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 83
Miecha krčná, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 25
Miecha, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 224
Miecha, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Miecha, REH., Vôľ. 47, No. 1. 2010, s. 29
Miecha, Vol. 52, No. 4 2015, s. 228
Miechový šok, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s 33 – 41
Mier, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 129 – 131
Miera funkčnej nezávislosti, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 120-122
Migréna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 77
Migréna, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186.
Migréna, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 21-24
Mikroklíma - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Mineralizácia, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 42-44
Minerálna voda Fatra, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154
Minerálne vody, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 206
MKF, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 237
MKF, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 237
MLS laser, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 47
Mobilita, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102
Mobilizácia po operácii, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232
Mobilizácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 112
Mobilizačné techniky, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 51
Močový mechúr, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 68-72
Model kocky, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75
Model reedukácie, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972
Modelovanie, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101
Modifikácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137
Moire Topografia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 52
Moirogram REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36
Mojžíšovej metodika, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200-204
Molekulárna biológia génov, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 134.
Morálka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 25-30
Morálne kompetencie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 176-183
Morča, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 41-49
Morfológia chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Motivácia cvičenia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 25
Motivácia pacienta, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173
Motivácia pacientov, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 72
Motivácia, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s.326-334
Motivácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53
Motivácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80
Motivačné faktory, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158
Motoneurón, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 9
Motoneurón, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 24
Motoneurón, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 21
Motorická jednotka, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 8, 11
Motorická ontogenéza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77
Motorické deficity, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 138 – 142.
Motorické parézy, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 231-235
Motorické testy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 – 78
Motorické učenie, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 267
Motorický radikulárny syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.
Motorický test, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134
Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108
Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112
Motorika detská, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 170
Motorika hrubá, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 259
Movement patterns, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229
Moxa, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 35
Mozaikoplastika, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51
Mozgová disfunkce, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s.67-94
Mozgová lézia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116-119
Mozgová porážka, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 63
Mozgová príhoda, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140
Mozgová príhoda, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140, 167
Mozgové syndrómy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163
Mozočkový syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118
Možnosti športovania, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32
MRI pre potreby rehabilitácie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 54-55
Mukociliárny - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Müllerov manéver, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 45
Multimodálna liečba, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 139-143
Musculus rectus abdominis, Vol. 52, No. 2 2015, s. 110
Musculus sternocleidomastoideus, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205
Muskuloskeletárna medicína, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 195-197
Mutilujúci úraz, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Muzikant, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 2-16
Muzikoterapia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232
Muzikoterapia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 2-16
Muzikoterapia, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 186
Muzikoterapia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 167
Muzikoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172
Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106
Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93
Muzikoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Muzikoterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255
Muzikoterapia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 99
Muzikoterapia, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 112, 158
Myasténia gravis, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 172
Myelopatia, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144
Myofaciálne syndrómy, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169
Myofasc. bolestivý syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22
Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22
Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134
Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 247-251
Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237
Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141
Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 96-99
Myofasciálny bolestivý syndróm, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17
Myofasciálny sy, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23
Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 16-18
Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135
Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20
Myogénny faktor, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81
Myokardiálna spotreba kyslíka, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42
Myopia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 102-111
Myorelaxácia chladom, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22
Myoskeletálna dxsfunkcia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 2-16
Myoskeletálna dysfunkcia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 73-80
Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 154-147
Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229
Myoskopická kvantifikácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25
Myoskopická kvantifikácia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

N

Na cestu, REH, Vol. 1, No. 1. 1963, s. 1
Na cestu, REH, Vol. 6(1). No. 1/2. 1968, s. 1-2
Náboženstvo a veda, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 65-67
Nácvik denných úkonov v LP, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 149-151
Nácvik chôdze na protéze, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Nácvik chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57
Nácvik chôdze, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142
Nácvik chôdze, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24
Nácvik chôdze, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.
Nácvik chôdze, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107
Nácvik rovnováhy, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 235-238
Nácvik sebestačnosti, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210
Nácvik, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 8-24
Nadácia hipoterapia hipológ, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 158
Nádory, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 135
Náhla cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 65
Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136
Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 113-117
Náhradná motorika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Námahové maximum, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Námahové testy a tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186
Napätie psychické, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13
Napätie svalové, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33
Náradie, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Následky paréz brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12
Následky trvalé, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 122
Nasmerovanie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Náväznosť rehabilitačných služieb, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114
Návrat do rodiny a spoločnosti, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76
NCMP - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
NCMP, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 100
NCMP, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 81-85
Necementovaná totálna endoprotéza, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 225-227
Neglekt, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 69-72
Neglekt, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236
Neinvazívne markery kardiovaskulárneho stárnutia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Neinvazivní lasery, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92
Nemedikamentózna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211
Neparametrické metódy v klinickej praxi, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 105-116
Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 39-46
Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 159-169, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 233-245
Nerovnoramenná páka, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Nerv, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184
Nervosvalová diferencia, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 10-18
Nervová sústana v starobe, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 7-14
Nervovosvalový systém, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 5-12
Nervus femoralis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Nervus ischiadicus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135
Nervus ulnáris, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 144
Nervy periférne – poranenie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 25
Nespavosť, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 84
Nestabilita kolena, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247-252
Nestabilná plošina, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Nestabilné koleno, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 183-189
Nestabilné plochy, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25
Nesteroidné antireumatiká, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105
Netradičná psychoterapia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 18 – 24
Neuralgia interkostálna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 83
Neuralgia trigeminu, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 81
Neurinóm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 73-86
Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 87-94
Neurofyziológia bolesti, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 25
Neurogénna paraosteoartropatia, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 217 – 234
Neurogénne poruchy aparátu hybnosti, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 3-10
Neurogénny mechúr, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.
Neurológia netterovské publikácie – REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Neurológia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58 – 59
Neuromodulácia, REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Neuropatia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177
Neuropatická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Neuroplasticita, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 100-110
Neuroplasticita, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81
Neuroplasticita, Vol. 52, No. 4 2015, s. 195
Neuropraxia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 - 223
Neuropsychológia, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Neurorehabilitácia pediatrická, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 233-234
Neurorehabilitácia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 41-47
Neurorehabilitácia, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 7-11
Neuroticizmus, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115
Neurotmesis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166
Neuróza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182
Neurózy rentovné, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Neurózy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172
Neverbálna komunikácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 – 6
Nežiadúce príhody, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 3-6
Nízkofrekvenčné prúdy, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Nočné sanatórium, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 163 – 168
Noha – oporná funkcia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Noha - zaťaženie, Vol. 52, No. 1 2015, s. 49
Noha, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 227-230
Nordic walking, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 132
Normurat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211
Nové trendy v rehabilitácie v geriatrii, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 9 – 12
Nové zariadenie Terapi master, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 215-220
Nožná klenba, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 89-103
NSR, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 177-184
NSR, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177
Nulková poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179
Numerické preferencie, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94
Numerické stereotypy, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94
Nutrícia, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
Nystagnus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 132

O

Občianske právo, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25
Obdobie adaptácie, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164
Obdobie nereálneho optimizmu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164
Obehové zlyhanie, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 211-214
Obehový rytmus, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Obezita detí, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Obezita u detí – REH. Vol. 45. No. 1, 2008
Obezita u detí, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 114-126
Obezita, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101
Obezita, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
Obezita, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186
Obezita, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 79-83
Obezitas, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Objektivilizácia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169
Objektivizácia výsledkov, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235-238
Objektivizácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219
Objektívne vyšetrenie, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97
Oblasť asociačná, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62
Oblúk carvingový - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Obrna - detská mozgová, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199
Obrna detská mozgová, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 1
Obrna, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107
Obrny periferné, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 102
Observácia pohybu, Vol. 52, No. 3 2015, s. 131
Obštrukcia pľúcna, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 260-269
Obuv, Vol. 52, No. 1 2015, s. 49
Obúvanie detí, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Oddiely zdravotne oslabených, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Oddiely zdravotne postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Odľahčovanie tlaku, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Odpoveďový štýl starších pacientov, REH. , Vol. 16, No. 2. 1983, s. 67 – 75
Odraz pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Odškodnenie, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 120
Ochladzovanie, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Ochorenia gynekologické, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 111
Ochorenia karotíd, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 140
Ochorenia respiračné, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 126
Ochorenia reumatické, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 118
Ochorenie centrálneho nervového systému, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246
Ochorenie dýchacieho systému, , REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Ochorenie kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973
Ochorenie pľúc chronické - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Ochorenie vertebrog. , Vol. 52, No. 2 2015, s. 67
Ochrana organizmu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Ochranné adaptačné programy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144
Omyl diagnostický, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 133
Onkológia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 247-259
Onkológia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 193-195
Onkológia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 65 - 66
Onkologická gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10
Ontogenéza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Ontogenéza, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84
Ontogenézia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 157-170
Operácia Bankartova, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60
Operácia chlopní, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 20
Operácia chrbtice, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 168
Operácia chrbtice, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 263-270
Operácia chrbtice, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 162
Operácia kolenného kĺbu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 230-235
Operácia koronárna, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 53, 58, 63
Operácia na DK, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57
Operácia NCH, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 209
Operácia platničky, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119
Operácia prsníka, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 274
Operácia srdca - rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 58
Operácia srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 49
Operácia srdca, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, 21, II,
Operácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 213-217
Operácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216
Operácie kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 1
Operačná rekonštrukcia nervu, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184
Operačné postupy, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 98-101
Operačné riešenie zlomenín, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223
Operatívna liečba detí, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 168-172
Opis chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Opora nohy, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 131-136
Oporná báza, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Oporná báza, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19
Optická registrácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 33-38
Optimalizácia rehabilitácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80
Organická porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229
Organickí a funkční pacienti, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14
Organizácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247
Organizovaná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177
Ortéza dynamická, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 350-355
Ortéza na chôdzu, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191
Ortéza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 8
Ortéza, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Ortézy DK, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 40
Ortézy trupu, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 87
Ortobionómia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s.190-191
Ortopédia konzervatívna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Ortopedická protetika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24
Ortopedické operácie u detí c DMO, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 227
Ortopedicko-chirurgická liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218
Ortostatické kolapsy, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 213
Ortostatický kolaps, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 76
Ortostatický kolaps, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.208-216
Ortotiká, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 1
Oscilácia ťažiska tela, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Oslabenie organizmu, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 201-210
Osmičková blokáda, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 1777 – 179
Osnova cvičenia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 13 – 24
Osobitosti rehabilitačných programov, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92
Osobnosť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14
Osobnostné vlastnosti, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136
Osteoartritis, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Osteoartróza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227
Osteoartróza, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 185
Osteoartróza, Vol. 52, No. 2 2015, s. 78
Osteochondróza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144
Osteochondróza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234
Osteoneogenéza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 27
Osteoporóza, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 67 - 74
Osteoporóza, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 225-227
Osteoporóza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 197-236
Osteoporóza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150
Osteoporóza, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 161-166
Osteoporóza, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 102-108
Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200
Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207
Osteoporóza, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46
Osteoporóza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 235-239
Osteoporóza, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Osteoporóza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231
Osteosutúra kostí, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.
Osteosyntéza, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 67-71
Osteosyntéza, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125
Osteosyntéza, Vol. 52, No. 3 2015, s. 186
Osteroporóza, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 85 – 90
Osteroporóza, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 109-112
Ošetrenie po amputácii, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110
Ošetrovateľská starostlivosť, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 90 – 100
Ošetrovateľská záťaž, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106
Otužovanie kýpťa, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180
Otváraco-zatvárací cyklus, REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Otváranie úst, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215
Outlet syndróm, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 13-16
Overload, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 274
Ovládanie tela, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Oxifedrin, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 207-211
Oximetria pulzná, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Ozonoterapia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

P

Pacienti s PAP, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 99-104
Pacienti v ústave tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Pacienti, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119
Pád u seniorov, Vol. 52, No. 1 2015, s. 37
Pády, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102
Pády, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Pagetova choroby, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 58-60
Páková funkcia kostí, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92
Palát, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 7
Palatolália, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.
Palatolália, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223
Palpácia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 23
Palpácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 101
Pamäťové funkcie, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102
Panva – zošikmenie, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 31
Panva, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.79-91
Panva, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 205
Panva, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84
Panva, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151
Panvové dno, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84
Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5
Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46
Panvové dno, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48
Paradox axiálny, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Parafín, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Paraparéza spastická, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 98
Paraparéza, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 245
Paraparézy DK, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47
Paraplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 181
Paraplégia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191
Paraplegici, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 118
Paraplegici, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90
Paraplegici, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102
Paraplegik, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159
Parapódium PW, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191
Paravertebrálne svalstvo, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.
Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 - 139
Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 - 205
Paresis nervi radiális, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 225 – 230
Paresis nervi thoracici longri, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 25 – 28
Paretická HK, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107
Paréza brachiálneho plexu, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160
Paréza facialisu, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 82
Paréza HK, DK, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 97
Paréza lýtkového nervu, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 53-58
Paréza nervus radialis, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59
Paréza periferného nervu, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 33
Paréza plexu brachiálneho, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184
Paréza spastická, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 67
Paréza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171
Paréza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199
Paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148
Paréza, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118-120
Parézia nervu axillaris, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 135-141
Parézy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94
Parinatálna encephalopatia, REH., Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 131-134
Parkinson, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 198-204
Parkinsonizmus, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203
Parkinsonov syndróm, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 23
Parkinsonova choroba, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 301-305
Parkinsonová choroba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30
Parkinsonova choroba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 - 210
Parkinsonova choroba, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 232-233
Parkinsonova choroba, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 38-42
Parkinsonova choroba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255
Parkinsonova choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188
Parkinsonová choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188
Parkinsonova choroba, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 89
Partnerské komunikačné dvojice, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42
Pasívna vertikalizácia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109
Pasportizácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 36 – 48
Patella, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88-94
Patofyziológia, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106
Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 123
Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 214 – 215
Patológia funkčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 1
Patologická anatómia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
PC vankúš, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139
Pečeň, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 25
Pediatria - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Pediatria, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191
Pedometer, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 77
Percepcia priestoru, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62
Peréza centrálna, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21
Perfúzia myokardu, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Periarthritis humeroscapularis, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44
Periferizácia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166
Periférna obrna, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93
Periférna vestibulopatia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 198-204
Periférne nervy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15
Periférne parézy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 200-205
Periférne parézy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154
Periférne poruchy prekrvenia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87
Periférne prekrvenie, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154
Periferné prekrvenie, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 216-230
Periferný rečový orgán, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 157-160
Periferný tlak systémový, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 47
Perkutánna lumbálna disketómia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13
Peroneálna paréza, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123
Peroneálna stimulácia, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 198
Perspektívy rehabilitácie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 1
Perthesova choroba, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171
Perthesovachoroba, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 205 – 210
Pes planovalgus, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Pes planus, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Pes, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 63
Pes, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 202, 203
Pes, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 326-334
Pes, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 341-349
Pes, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 219
Pes, Vol. 52, No. 3 2015, s. 130, 167
PH kože, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163- 170
Phyaction balance, Vol. 52, No. 4 2015, s. 204
Piešťanské kúpele, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 113 – 114
Pilates, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236
Piriformis sy, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 104
Piriformis, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135
Písanie na stroji v liečebnej rehabilitácii, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 159-166
Planta, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 15-20
Plantografia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149
Plantogram, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Platenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 66
Plávanie a rehabilitácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 183-185
Plávanie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 48
Plávanie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 84
Plávanie, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 231-239
Plece, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 235-246
Plece, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 199-213
Plece, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 67-68
Plece, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 20-22
Plece, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 168-175
Plecový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 77-83
Plecový kĺb, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Plecový kĺb, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 170-182
Plecový kĺb, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Pletenec plecový - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Pletyzmografia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87
Pletyzmografia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87
Plexus brachiális, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 147
Plexus brachialis, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171
Plochá noha, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Plochá noha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223
Plošina stabilometrická, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140
Pľúcna cirkulácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64
Pľúcna cirkulácia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 25
Pľúcna rehabilitácia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 260-269
Pľúcna ventilácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64
Plynová terapia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 111-114
Plynové injekcie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 158
Plynové injekcie, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 55-62
Pneumológia, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 182.
Pneumológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Pneumopatia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 115-122
Poamputačná rehabilitačná starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31
Počasie, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 58
Počítač na rehabilitačnom oddelení, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 39 – 42
Počítačový program, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 169 – 173
Podobarografia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169
Pododynamometria, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 155-162
Podporná bandáž, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19
Podporné pomôcky, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201
Pohľad na FBSS, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 172-177
Pohyb aerobický, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 149-156
Pohyb aktívny, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 33
Pohyb bedrového kĺbu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Pohyb mimovoľný, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 41
Pohyb očí, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 139-147
Pohyb pasívny , REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 21
Pohyb vôľový, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 36
Pohyb, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Pohyb, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 117
Pohyb, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 267
Pohyblivosť pasívna, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 49
Pohyblivosť, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 186
Pohybová aktivita, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175
Pohybová aktivita, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 55-63
Pohybová aktivita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 74
Pohybová aktivita, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231
Pohybová aktivita, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 305
Pohybová analýza, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32-37
Pohybová liečba - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Pohybová liečba a diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 – 19
Pohybová liečba, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181
Pohybová liečba, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Pohybová liečba, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13
Pohybová liečba, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Pohybová liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179
Pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252
Pohybová liečba, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253
Pohybová liečba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201
Pohybová porucha dieťaťa, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 82-85
Pohybová profylaxia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 206-207
Pohybová rehabilitácia, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 48-60
Pohybová rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106
Pohybová sústava, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 1
Pohybová terapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102
Pohybová záťaž, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 105
Pohybové prvky, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179
Pohybové reťazce, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8
Pohybové stereotypy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152
Pohybové ústroje, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197
Pohybové ústrojenstvo - poruchy, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 113-116
Pohybové ústrojenstvo, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235
Pohybovéhý aparát, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 195-198
Pohybový aparát diabetika, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 143-145
Pohybový aparát, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85
Pohybový aparát, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 212-216
Pohybový aparát, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 76-89
Pohybový aparát, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 147
Pohybový fond človeka, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134
Pohybový program REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 232-234
Pohybový program, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123
Pohybový režim, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Pohybový režim, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38
Pohybový stereaotyp - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Pohybový systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58
Pohybový systém, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189
Pohybový systém, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101
Pohybový systém, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186
Pohybový vývoj, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100
Pohybový vzorec, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151
Pohybový vzorec, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87
Pohyby – kombinácie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 43
Pohyby dýchacie, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Pohyby panvy pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Pohyby stojnej končatiny, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Pohyby v kĺboch, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92
Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 163 – 165
Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201
Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25 – 35
Poinfarktové stavy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103
Poinfarktoví pacienti, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201
Poistenie, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177
Pokročilé technológie, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 183, 207
Poksturálne mechanizmy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 – 137
Pokyny pre dopisovateľov, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 4
Poloha – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1
Poloha – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 123
Poloha plavecká, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Polohovanie ruky, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21
Polohovanie stimulačné, REH. Vol. 41, No. 2. 2004, s. 80-84
Polohovanie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.
Polyelektrografia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Polyelektromyografia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 167
Polyelektromyografia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152
Polyeletromyografia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 235-246
Polygrafické kardiálne zmeny v starobe, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Polygrafické vyšetrenie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19
Polymorbidita, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Pomôcky - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Pomôcky, REH, Vol. 23, No. 1. 1990, s. 33 – 38
Pooperačná rehabilitácia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 243-244
Pooperačná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 39-42
Pooperačná starostlivosť, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34
Pooperačné obdobie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31
Popálenina, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 54
Popáleniny HK, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Popáleniny, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78
Poperačná deformita, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24
Poradenské centrum, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 243-245
Poradenstvo, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177
Poranenia brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12
Poranenia miechy, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 83
Poranenia miechy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Poranenia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 35
Poranenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Poranenie brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87
Poranenie CNS, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 20
Poranenie dlane a prstov, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15
Poranenie hlavy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 179-180
Poranenie kolena, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58
Poranenie mäkkých tkanív HK, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 112-115
Poranenie miechy, Vol. 52, No. 4 2015, s. 228
Poranenie pri športe, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97
Poranenie strelné, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 172-175
Poranenie šliach flexorov ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37
Poriférny neurén, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91
Porovnávanie funkčných klasifikácií, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224
Porucha funkčná - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Porucha funkčná, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 221-233
Porucha funkčná, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 98-102
Porucha funkčná, REH., Vol. 46, No. 3. 2009
Porucha hlasu, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Porucha hlasu, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Porucha metabolizmu lipidov, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140
Porucha motorická, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 1
Porucha sexuálna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s.84
Porucha stereotypu, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111
Porucha vedomia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30
Porucha zhryzu, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 202-204
Poruchy cervikálnej chrbtice, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 215-217
Poruchy funkcie plecového kĺbu, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 37-41
Poruchy funkcie, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13
Poruchy funkčné, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 48-55
Poruchy chrbtice, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26
Poruchy komunikácie, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210
Poruchy nervového systému, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 21-26
Poruchy periférneho prekrvenia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160
Poruchy počítania, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Poruchy stehenného kĺbu, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 219-227
Poruchy svalové, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 153
Poruchy zakrivenia chrbtice, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 13
Poruchy zraku, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 169 – 173
Posilňovací stroj, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 235-246
Posilňovacie zariadenie, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 214-216
Posilňovacie zariadenie, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 106-108
Posilňovanie svalov, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 113-121
Posilňovanie, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 88-93
Position paper, osoby s autizmom, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Posmenopauzálna osteoporóza, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 214-217
Postcovidový syndróm, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 56
Postgraduálne štúdium, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211
Postihnuté deti, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 225 – 229
Postihnutie CNS REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 152-155
Postihnutie na HK, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 173-178
Postihnutie telesné, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 86
Postihnutie, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164
Postiozometrická relaxácia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Postizometrická relaxácia, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 152 – 156
Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85
Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204
Postizometrická relaxácia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50
Postkommočný syndróm, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30
Postoje pacientov, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168
Postoje zdravotníčok, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168
Postoje, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201
Postura , Vol. 52, No. 1 2015, s. 3, 28
Postura, REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Postura, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Postura, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 87
Postura, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 67-73
Postura, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 31-36
Postura, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Postura, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 89-103
Postura, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 210-215
Postura, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p. 164-166
Postura, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 195-206, Vol. 46, No. 4. 2009, p. 207-216
Postura, Vol. 52, No. 4 2015, s. 204
Posturálna instabilita, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 38-42
Posturálna kontrola, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 80-86
Posturálna metodika, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 131-135
Posturálna porucha, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 149-163
Posturálna stabilita, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 139-147
Posturálna stabilita, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214-229
Posturálna stabilita, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 163
Posturálna závislosť, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14
Posturálne funkcia a dysfunkcia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25
Posturálne podmienené bolesti, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25
Posturálne riadenie, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 67-75
Posturálny syndróm, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 155 – 166.
Posturograf, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 232-234
Posturografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 202-212
Posturomed, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25
Posturomed, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230
Posudková činnosť, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 118
Posudková činnosť, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210
Posudková problematika, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Posudkové lekárstvo, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 122 – 123
Poškodenie krčnej chrbtice, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 213
Poškodenie miechy, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 188-198
Poškodenie mozgu, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168
Poškodenie mozgu, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106-117
Potenciál funkčný, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 7
Potenciál funkčný, Vol. 52, No. 4 2015, s. 218
Potreba kontroly, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 244-248
Poúrazová rehabilitácia, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 91-96
Poúrazové blokády, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30
Poúrazové kontraktúry lakťa, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 205-210
Poúrazové postihnutie ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 53-56
Použite radiotelemetrie, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 67-72
Používanie protéz, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 209-214
Povrch tela, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242
Povrchová polygrafia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48
Pozitívna diagnóza, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184
Pôsobenie na efektor, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169
Pôst, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 2
Prac. Rehab, a zamestn. Postihnutých, REH. Vol. 15, No. 1. 1982, s. 47
Práca svalová, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 13
Pracovná a sociálna REH, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208
Pracovná aktivita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84
Pracovná konferencia ergoterapie, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 188
Pracovná motivácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165
Pracovná neschopnosť, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11
Pracovná neschopnosť, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154
Pracovná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 10-18
Pracovná rehabilitácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64
Pracovná rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 120-127
Pracovná rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 152-157
Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202
Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210
Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103
Pracovná schopnosť, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103
Pracovná terapia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41
Pracovná terapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102
Pracovná terapia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 85-93
Pracovná výkonnosť, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232
Pracovná záťaž chôdze, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 157 – 162
Pracovné právo, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25
Pracovné uplatnenie, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 29 – 36
Pracovné zaradenie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47
Pracovné zaradenie, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165
Pracovné zaťaženie, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124
Prasacia liečba, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 104-108
Právne postavenie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25
Právne vzťahy, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25
Prearthrosis, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50
Preartróza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 15-19
Predčasné stárnutie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183
Predkolenie prekrvenie – REH. Vol. No. 4, 2008
Predný skrížený väz, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 280
Predstava pohybu, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 117
Predstava pohybu, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 267
Predstava pohybu, Vol. 52, No. 3 2015, s. 131
Predškolský vek, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89
Prehľad literatúry, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242
Prehĺtanie, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 62-72
Prejavy laterality, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 3-10
Prekrvenie - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Prekrvenie predlaktia, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 121-124
Prekrvenie svalov a kože reaktívne - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Prekrvenie, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 55-62
Prekrvenie, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 20-22
Prekrvenie, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 248-252
Preliačený hrudník, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 22-25
Premiestnenie a manipulácia s pacientom, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 42 – 48
Preplach nosa, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 89-95
Prepojenie sociálnych skupin, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164
Prepranolový test, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 195-202
Presoterapia prístrojová, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Presynergické štádium, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Preťaženie HK, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 137 - 139
Prevencia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Prevencia a rehabilitácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 1-2
Prevencia aterosklerózy, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Prevencia deformít, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201
Prevencia infekcie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78
Prevencia neschopnosti, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157
Prevencia osteoporózy, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200
Prevencia v kardiológii, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 5
Prevencia zranenia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95-102
Prevencia zranenia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101
Prevencia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 88-93
Prevencia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 145-151
Prevencia, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39
Prevencia, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 104-110
Prevencia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 146-154
Prevencia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102
Prevencia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 153-156
Prevencia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139
Prevencia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149
Prevencia, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 127
Preventívne aspekty, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Preventívne opatrenia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208
Preventívny program poruchy hlasu - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Príčiny bolesti, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23
Priečna lézia miechová, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 189
Priečna lézia miechy, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 53-55
Priečna lézia miechy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 201-204
Priečne poškodenie miechy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 217-223
Prieskum názoru lekárov na odbor FBLR, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 241 – 249
Priestor, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223
Priestorové vnímanie, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100
Prietok krvi lýtkom, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 22
Príjem stravy poruchy, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3-10
Primárna prevencia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176
Primárna prevencia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 25
Primárny fibromyalgický syndróm, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17
Primárny lymfedém, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142
Princíp Vojtovej metódy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 82-85
Prínos farmakoterapie v rehabilitácii, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 145-148
Príprava predoperačná, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 31
Prírodný jód, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 246-252
Príručka gerontológie, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 10
Prístroj k meraniu zlého držania tela, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 165 – 168
Prístroje pre fyzikálnu terapiu, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 151-154
Prístrojové dýchanie, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80
Prístrojové vyhodnotenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 109-120.
Prístrojový park, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 36 – 48
Problematika rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87
Problémy detí, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210
Procedúry hypertermné, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253
Proces starnutia, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92
Processus uncinatus, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234
Prognóza ICHS, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 81, 112
Prognóza koronárnych ochorení, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 81, 85, 88
Prognóza po IN, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 86, 88, 93, 97
Prognózovanie, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Program cerebrovaskulárny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 134
Prolaps platničky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34
Propriocepcia - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Proprioceptívna posturálna terapia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230
Proprioceptívne reflexy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 – 137
Proprioceptývne reflexy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14
Protéza bioelektrická, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 61
Protéza kozmetická, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 60
Protéza pracovná, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 60
Protéza, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24
Protéza, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110
Protéza, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 86-95
Protézovanie okamžité, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 17
Protézovanie, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 153-158
Protézovanie, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Protézovanie, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31
Protézovanie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 99-103
Protézy, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 20
Protézy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Prsník, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 274
Prstový silomer, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 211 – 215
Prúd elektrický - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Prúd jednosmerný, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103
Prúdy diadynamické - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Prúdy exponenciálne, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 12
Prúdy vysokofrekvenčné, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103
Prvé počiatky rehabilitácie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 185-186
Prvé protézovanie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 149 – 152
Pseudoartróza, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125
Pseudoradikuálny syndróm, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 145
Pseuroartróza, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 181-188
Psoas - spazmus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 76
Psoriatická artritída, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 45-49
Psoriatická artritída, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 137-142
Psychiatrická REH, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 63 – 168
Psychiatrická rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70
Psychiatrická rehablitácia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 85-93
Psychiatrická supervízia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 63 – 168
Psychiatrický pacient, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200
Psychická aktivácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151
Psychická aktivita, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100
Psychická labilita, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 76
Psychická rehabilitácia, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206
Psychická stimulácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210
Psychické poruchy, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 241-248
Psychické procesy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232
Psychický vývin, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16
Psychika chorých, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 103-107
Psychocociálny prístup, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199
Psychofyzický stav, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 25 – 32.
Psychogeriatria, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 80-81
Psycholinguistika, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 129 -130
Psychológ, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.
Psychológia hudobná, REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Psychológia k teórii rehabilitácie, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 195-201
Psychológia telesne postihnutých, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 28
Psychologická explorácia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85
Psychologická starostlivosť, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 91-96
Psychologická starostlivosť, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184
Psychologická starostlivosť, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Psychologická starostlivosť, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76
Psychologické metódy, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85
Psychologické problémy, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41
Psychologické problémy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164
Psychologické testy, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s.17– 23.
Psychologické testy, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124
Psychologické vyšetrenie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52
Psychologický aspekt, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 85-90
Psychologický prístup, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40
Psychologický prýstup, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Psychologický význam, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Psychomotorická aktivita, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203
Psychomotorická úroveň, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 102-108
Psychomotorický vývoj dieťaťa, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208
Psychomotorický vývoj, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Psychopatologická porucha, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52
Psychopterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172
Psychosenzorická reedukácia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 47
Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 19-25
Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 19-25
Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 244-248
Psychosociálna rehabilitácia, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Psychosociálna rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 12
Psychosociálna rehabilitácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 26-29
Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219
Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.
Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42
Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155
Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 163-165
Psychosociálne aspekty po IM, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 48
Psychosociálne aspekty, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237
Psychosociálne faktory, REH, Vol. 23, No. 2. 1990, s. 95 – 102
Psychosomatické ochorenie, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 206
Psychosomatické vzťahy, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136
Psychosomatika, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 113
Psychoterapeutický vzťah, REH, Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 - 6
Psychoterapeutický vzťah, REH, Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 – 6
Psychoterapia REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143
Psychoterapia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155
Psychoterapia, REH, Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93
Psychoterapia, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8
Psychoterapia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184
Psychoterapia, REH, Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95
Psychoterapia, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 113
Psychoterapia-dynamika skupiny, REH, Vol. 25, No. 3. 1992, s. 2 - 7
Psychotické poruchy, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237-244
Psychycké alterácie, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23
Psychycké poruchy, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76
PTCA, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175
Pulz pri cvičení, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 12
Punctuam fixum, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 82-88

Q

Q/H ratio, Vol. 52, No. 2 2015, s. 78

R

Racionalizácia, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220
Racionálna fyzikálna a reflexná liečba, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 220 – 227
Radikálna chirurgická liečba, REH Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10
Radikálna prostatektómia, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48
Radikulárny syndróm, REH, Vol. 34, No. 3. 2002, s. 139-142
Radikulopatia, REH, Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 137-144
Rádioaktívna voda, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 226
Radiografia rebier, Vol. 52, No. 4 2015, s. 228
Radioterapia, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 49-54
Radioterapia, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 43
Radón, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52
Radónová liečba, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52
Radónova steleoterapia, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173
Rady, REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Ranný život, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 223
Rast dieťaťa, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102
Rastová bolesť, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232
Rastový hormón, REH, Vol. 7. No. 3. 1974, s. 135-141
Raynandova choroba, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 91
Rázštep pery a podnebia, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 173-177
Rázštep podnebia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 27-31
Rázštep rečového orgánu, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 39-46
Rázštep, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 59
Reakcia na záťaž, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 66 – 72
Reakcia organizmu, REH, Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37
Reakcia regulačná, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 25
Reaktivácia, REH, Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203
Rebrá, Vol. 52, No. 4 2015, s. 228
Receptory adreverdné, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 115
Reč, REH, Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.
Reč, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 130
Redcord Stimula, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 131-138
Redukčná liečba, REH, Vol. 6. No. 3. 1973, s. 147-159
Reedukácia a stres, REH, Vol. 23, No. 2. 1990, s. 77 – 88
Reedukácia dýchania, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33
Reedukácia dýchania, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Reedukácia dychových funkcií, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92
Reedukácia funkcií, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 7
Reedukácia, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Reedukacia, REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143
Reedukácia, REH, Vol. 31, No. 1. 1998, s. 3-6
Reedukačná technika, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143
Referenčné centrum, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159
Reflex - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Reflex Achillovej šľachy, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Reflex naťahovací, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 6
Reflex posturálny, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 171
Reflexná lokomócia podľa Vojtu, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 208-210
Reflexná lokomócia podľa Vojtu, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 200-201
Reflexná lokomócia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 196-200
Reflexná lokomócia, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 230-238
Reflexná masáž, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 25-32
Reflexná masáž, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169
Reflexná motorika, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 157-170
Reflexná mtodika, REH, Vol. 29, No. 4. 1996, s. 202-204
Reflexné liečebné metódy, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 13
Reflexné zmeny, REH, Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138- 141
Reflexný algodystrofický syndróm, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.
Reflexný čas achillovej šľachy, REH, Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 244-249
Reflexný mechanizmus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 127
Reflexológia, REH, Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100
Reflexy polohové, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 137
Reflexy šijové, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 171
Regenerácia, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Regenerácia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 88-93
Regenerácia, Vol. 52, No. 3 2015, s. 176
Regeneračné programy, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173
Regulácia dýchania, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64
Regulácia, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173
Regulačné funkcie bunky, REH, Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240
REH. liečebná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 3-8
REH. pracovná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 10-18
REH. psychosociálna, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 19-25
REH. výchovná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34
REH., REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 135-154.
Rehabilitace a fyzikálni medicína v Čechách, REH, Vol. 28, No. 3. 1995, s. 132-149
Rehabilitace, REH, Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239
Rehabilitácia – pohybová liečba, REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 3-18
Rehabilitácia (diagnostické postupy), REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Rehabilitácia a súčasná medicína, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 71-78
Rehabilitácia a šport, REH, Vol. 45, No. 4, 2008
Rehabilitácia afatikov, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20
Rehabilitácia ako vedný odbor, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177
Rehabilitácia amputovaného, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 38
Rehabilitácia amputovaných, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 1
Rehabilitácia detí, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 1
Rehabilitácia detí, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 89
Rehabilitácia dlhodobá, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 41
Rehabilitácia dlhodobo chorých, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 65
Rehabilitácia dýchacích porúch, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 139-184
Rehabilitácia dýchania, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Rehabilitácia chorých s osteoporózou, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 217-218
Rehabilitácia kardiakov, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 3-6
Rehabilitácia kardiakov, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 76
Rehabilitácia kardiakov, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 1
Rehabilitácia kardiakov, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 141 – 150
Rehabilitácia kardiologická, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 30
Rehabilitácia komprehenzívna, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 213
Rehabilitácia komprehenzívna, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 14
Rehabilitácia kongitívna – REH. Vol. 45, No. 1, 2008
Rehabilitácia kontinuálna, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 209 – 212
Rehabilitácia koordinovaná, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 141
Rehabilitácia mentálna, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Rehabilitácia po NCMP, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144
Rehabilitácia pohybová, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Rehabilitácia pohybová, Vol. 52, No. 3 2015, s. 131
Rehabilitácia pooperačná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Rehabilitácia pooperačná, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.79-91
Rehabilitácia popálených, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175
Rehabilitácia pracovná po operácii srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 68
Rehabilitácia predoperačná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Rehabilitácia pri vredovej chorobe, REH, Vol. 5. No. 1. 1972, s. 43-53
Rehabilitácia prístrojová, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 182
Rehabilitácia psychická, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Rehabilitácia reči, REH, Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210
Rehabilitácia senzitívnych porúch, REH, Vol. 4. No. 3. 1971, s. 139-143
Rehabilitácia schizofrenikov, REH, Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17
Rehabilitácia sociálna, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Rehabilitácia sociálna, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98
Rehabilitácia starých pacientov, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 25 – 32.
Rehabilitácia telesne postihnutých, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 1
Rehabilitácia telesne postihnutých, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 86
Rehabilitácia ústavná - história, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 373
Rehabilitácia v geriatrii, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Rehabilitácia v geriatrii, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157
Rehabilitácia v chirurgii srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 1
Rehabilitácia v kardiológii, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151
Rehabilitácia v neurológii, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 79-80
Rehabilitácia v neurológii, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 1
Rehabilitácia v neurológii, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 1
Rehabilitácia v pediatrii, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 14
Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8
Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 89-92
Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 5. No. 3. 1972, s. 147-153
Rehabilitácia v psychiatrii, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 241-248
Rehabilitácia včasná, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 34
Rehabilitácia včasná, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 63
Rehabilitácia vo voľnej prírode, REH, Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134
Rehabilitácia, REH, Vol. 34, No. 3. 2002, s. 131-134
Rehabilitácia, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199
Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12-21
Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88-94
Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171
Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s.247-252
Rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17
Rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 67-71
Rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 145-151
Rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175
Rehabilitácia, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237
Rehabilitácia, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39
Rehabilitácia, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Rehabilitácia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 183-189
Rehabilitácia, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69-72
Rehabilitácia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 187 – 191
Rehabilitačé cvičenia po operácii KK, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 75 – 79
Rehabilitačná liečba a starostlivosť, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 193 – 194
Rehabilitačná starostlivosť rodičov, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11
Rehabilitačná starostlivosť v zahraničí, REH, Vol. 7. No. 2. 1974, s. 107-114
Rehabilitačné cvičenie, REH, Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158
Rehabilitačné lekárstvo, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 235 – 239
Rehabilitačné metódy, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Rehabilitačné oddelenia, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.
Rehabilitačné ošetrovateľstvo, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 55
Rehabilitačné pomôcky, REH, Vol. 31, No. 1. 1998, s. 3-6
Rehabilitačné pracovisko, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211
Rehabilitačné procedúry, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 229-233
Rehabilitačné programy, REH, Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78
Rehabilitačné prostriedky, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 40-43
Rehabilitačné stanice, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177
Rehabilitačné špeciálne pomôcky, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 235-239
Rehabilitačné technické pomôcky, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208
Rehabilitačné techniky, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Rehabilitačné vyšetrenie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78
Rehabilitační pracovníci, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Rehabilitační pracovníci, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 119-122
Rehabilitačný lekár, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.
Rehabilitačný lekár, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 67-70
Rehabilitačný postup, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34
Rehabilitačný postup, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88
Rehabilitačný pracovník, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110
Rehabilitačný pracovník, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149
Rehabilitačný pracovník, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 91-97
Rehabilitačný program, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 25 – 28
Rekarolifikačný test, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173
Rekonštrukčná operácia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58
Rekonštrukčné operácie, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.
Rekonštrukčné operácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78
Relaksačný tréning, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 203-208
Relaxácia postizometrická, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 110
Relaxácia, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108
Release fenomén, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-236
Remodelácia jazvy - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Renin – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 103, 132
Resekcia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58
Resocializácia - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Resocializácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40
Resocializácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200
Resocializácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Resocializácia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 29 – 36
Resocializácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Resocializačný tábor pre psychotikov, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 18 – 24
Respirácia, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Respirácia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 142
Respiračná funkcia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 42-45
Respiračné funkcie pravidelné, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 122, 124, 127, 129
Respiračné choroby, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 76
Respiračné choroby, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 129-130, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 213-221
Respiračné ochorenia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Reťazenie porúch, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5
Reťazenie, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 39-42
Reumatická horúčka, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Reumatické choroby, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 73-78
Reumatické choroby, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93
Reumatické ochorenia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 229-234
Reumatické ochorenia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 34-41
Reumatické ochorenie, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 40-52
Reumatické zápalové ochorenia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 114-122
Reumatizmus mäkkých tkanív, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144
Reumatoidná artritída, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 162-167
Reumatoidná artritída, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 30-33
Reumatológia, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 53
Rezidenčné zariadenie, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109-115
Rezistencia cievna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 22
Rezistencia na chlad, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173
Rezistencia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224
Rezonancia magnetická, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 73-80
Rezonančná terapia hudbou, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 209-211
Režimová liečba tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963,
Režimové opatrenia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142
Rhinitis alergica, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 88
Riadenie pohybu, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112
Riadenie pohybu, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 3-11
Riasy podkožného tuku, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242
Rigidita, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210
Rinitída chronická, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 89-95
Rizikové deti, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143
Rizikové faktory - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Rizikové faktory, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146
Rizikové faktory, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Rizikové faktory, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102
Rizikové faktory, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176
Rizikové faktory, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 235-239
Rizikové faktory, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 15-20
Rizikové skóre pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 100
Rizikové skóre, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 100
Rizikovéfaktory, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Rizikový faktor ICHS, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 93
Rizikový faktor, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 147
Rizikový faktor, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134
Robotická terapia, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 112-120
Robotické zariadenia, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 207
Rodina, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 240-247
Rok starých ludí, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 65 – 66
Rola pacienta, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168
Rolo, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219
Rooming in, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168
Rotátorová manžeta, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 23-28
Rovnováha, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 48
Rovnováha, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 205
Rovnováha, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 67-75
Rovnováha, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 259
Rovnováha, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140
Rovnovážne reakcie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Rozdelenie chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Rozhodovací proces, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110
Rozsah a kvalita poškodenia mozgu, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91
Rozsah pohyblivosti, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 263-270
Rozsah pohybu, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 53
Roztrúsená skleróza, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 207-209
Roztrúsená skleróza, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 214-240
Rozvod, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 183
Rozvoj rehabilitácie na Slovensku, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177
RTG dinamické, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 11
Rtg vyšetrenie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148
Rtg vyšetrenie, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220
Rugby, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 319-324
Ruka - funkčná anatómia, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 6-11
Ruka - zlomenina, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Ruka, plece, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 9-13
Ruka, predlaktie, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 52-61
Ruka, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93
Ruka, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 171-176
Rumpálový ergometer, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208
Ruptura šľachy, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 67-76
Rýcha chôdza, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 173
Rychlosť akceleračná, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 240
Rýchlosť svalová, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 159

S-Š

Salutogenéza, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 214
Sarkopénia, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.68-78
Sarkopenie, REH., Vol. 47, No. 1. 2010, s. 60-63
Sauna – dezinfekcia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 193
Sauna – fínska, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 17
Sauna – história, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 16, 28
Sauna – mikroflóra, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 178
Sauna – socializácia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 16
Sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 1, 138
Sauna, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 73
Sauna, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54
Sauna, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34
Sauna, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37
Sauna, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103
Sauna, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Saunovanie pravidelné, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 119
Sclerocis multiplex, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10
Sclerosis multiplex, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.102-112
Sclerosis multiplex, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 151-163
Sclerosis multiplex, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 41-47
Sclerosis multiplex, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 100-110
Sclerósis multiplex, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 92
Sclerosis multiplex, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 199-203
Sclerosis multiplex, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 209-210
Sclerosis multiplex, Vol. 52, No. 3 2015, s. 149
Scopus, Vol. 52, No. 2 2015, s. 66
Screening, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216
Sebahodnotenie, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199
Sebaobsluha, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158
Sebaobslužné činnosti, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107
Sebauvedomovanie, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 151
Sebestačnosť - REH, Vol. 44, No. 2, 2007
Sebestačnosť čiastočná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75
Sebestačnosť úplná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75
Sebestačnosť, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228
Sebestačnosť, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Sed na koni, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151
Sed, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210
Sed, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 31-36
Sed, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 147-153
Segment ST, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 58
Segmentálna instabilita, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39
Segmentálna instabilita, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 34-37
Segmentálna instabilita, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25
Segmentálny algický syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.
Sekrécia inzulínu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140
Selektívna elektrostimulácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223
Selektívna elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23
Sémantické pole, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 21 – 28
Sémantický diferenciál, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 21 – 28
Sémantický diferenciál, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93
Semantika, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 38
Senior, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 335-340
Senior, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 132
Senior, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Seniori, Vol. 52, No. 4 2015, s. 249
Senzitivita, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58
Senzomotorická liečba, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 3-11
Senzomotorická stimulácia, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 14 – 34
Senzomotorická stimulácia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s 228-230
Senzomotorický tréning - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Senzomotorika - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Senzomotorika, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 50-57
Senzomotorika, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219
Senzor tlaku, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Senzorické hodnotenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Sérové lipidy, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 43-57
Sérum krvné, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972,
Severná Afrika, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 55-57
Severská chôdza, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 76-78
Sex po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 121
Sex, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 208
Sexualita, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.
Sexuálna aktivita, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.
Sexuálne poruchy po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 121
Sexuálne poruchy, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 18
Sexuálne problémy, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 77-79
SFTR, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 169
SFTR, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231
Schizofrénia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17
Schizofrénia, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 198
Schizofrénia, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 91-105, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 159-173
Schizofrénia, V 159-165
Schizofrenici, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42
Schoberov test, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137
Scholastika, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Schopnosť pracovná, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 14
Schulteho metóda, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145
Sila jónová, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 42-44
Sila svalová – dych, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 43
Sila svalová - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Silové cvičenia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25
Silový tréning, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 156-158
Silový tréning, Vol. 52, No. 3 2015, s. 149
Siluetografické typy, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216
Simulácia pohybu, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 235-246
Skalenové svaly, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205
Skelet, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150
Skleróza – REH, Vol. 45. No. 1, 2008
Skleróza mozgovej miechy, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 204-206
skleroza multiplex - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Skleróza multiplex, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 91-97
Skleróza multiplex, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 48-52
Skleróza multiplex, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 198-204
Skoliotické držanie panvy, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 41-48
Skolióza infantilná, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 1
Skolióza kojencov, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 160-163
Skolióza u detí, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 35-38
Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 131-135
Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 137-141
Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 161-171
Skolióza, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 13
Skolióza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185
Skolióza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185
Skolióza, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 212-225
Skolióza, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 155-159
Skolióza, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 158
Skolióza, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 141-145
Skolióza, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 210-215
Skolióza, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 60.
Skolióza, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 13 – 24
Skolióza-skoliometer, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 90-103
Skoliózy – boj proti, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 21. 1980, s. 39
Skoliózy – dekompenzácia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 69
Skoliózy – demografia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 21. 1980, s. 27
Skoliózy - denný stacionár, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 65
Skoliózy - depistáž, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 53
Skoliózy – depistáž, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 21. 1980, s. 1
Skoliózy – dispenzár, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 30
Skoliózy - dýchanie, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 39
Skoliózy – dýchanie, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 59
Skoliózy – EMG, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s.54
Skoliózy – epidemiológia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 17
Skoliózy – epidemiológia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 21. 1980, s. 17
Skoliózy - etiológia, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 14
Skoliózy - funkčné zmeny, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 10
Skoliózy - chirurgická liečba, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 71
Skoliózy – chirurgická liečba, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 101-163
Skoliózy – kongenitálne, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 24
Skoliózy – konzervatívna terapia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 67
Skoliózy - krvný obeh, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 40
Skoliózy – LTV, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 80, 82, 83, 85, 88
Skoliózy – lumbálne, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 45
Skoliózy – neliečené, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 31
Skoliózy - organizácia boja, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 47
Skoliózy – progresia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 38
Skoliózy - rozdelenie, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 5
Skoliózy – skríning, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 21. 1980, s. 42
Skoliózy – Sprechstunde, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 28
Skoliózy - telesná výchova, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 59
Skoliózy - telesný vývoj, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 26
Skoliózy – typy liečby, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 26
Skoliózy - vyšetrenie, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 25
Skoliózy na Slovensku, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 35
Skoliózy v Poľsku, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 32
Skoliózy, REH. SUPL. Vol. I. No. 1. 1965, s. 5
Skoliózy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 224
Skoliózy, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 116-117
Skoliózy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19
Skrátené svaly, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151
Skrížený a striedavý pohyb DK u detí s ICP, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 101-103
Skrížený väz zadný (LCP), REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 30-41
Skryté chyby, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120
Skupina svalová funkčná, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 15
Skupinová aktivita, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 72
Skupinová liečba u chorých po úraze, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 135-154
Skupinová práca, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200
Skupinová rehabilitácia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17
Skupinová terapia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.
Skupinové cvičenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216
Skupinové vyšetrenie, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141
Skupinový tréning, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155
Skúsenosti v dennom rehab. sanatóriu, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237
Slabosť srdca, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Slackline, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 163
Slovenská saunológia, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 196-199
Slovensko – kam kráčaš?, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 1 - 8
Slovo hovorené, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 91-97
SM, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.102-112
SM, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 151-163
SM, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s.41-47
SM, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 100-110
SM, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 72
Smiech, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 164
Smiech, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85
Snoezelen, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 133
Sociabilita detí, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16
Socializácia handicapu, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164
Sociálna integrácia, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 203-214
Sociálna komunikácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 – 6
Sociálna problematika, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114
Sociálna reforma v ČR, Vol. 52, No. 1 2015, s. 38
Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165
Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76
Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 99
Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177
Sociálna rehabilitácia, Vol. 52, No. 1 2015, s. 38, 57
Sociálna rehabilitácia, Vol. 52, No. 4 2015, s. 249
Sociálna starostlivosť, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235
Sociálne služby, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228
Sociálne služby, Vol. 52, No. 4 2015, s. 249
Sociálny pracovník, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 141
Sociálny význam, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Sociologické problémy, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 237-243
Solux, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Somatická a psychická starostlivosť, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 25-30
Sonografia duplexná - REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Sonografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 224-238
Sonografia, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125
Sonografia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 170-182
Sonografia, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 212-216
Sonografické vyšetrenie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101
Spasticita - testovanie – REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Spasticita sfinterov, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 228
Spasticita svalov, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246
Spasticita, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 9, 67, 101, 111
Spasticita, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 218
Spasticita, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 41-45
Spasticita, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Spasticita, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 40-45
Spasticita, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104
Spasticita, REH., Vol. 47, No. 1. 2010, s. 45-59
Spasticity, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.
Spastický syndróm, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.
Spastický syndróm, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.
Spazmus, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246
Spätná väzba, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108
Spätná väzba, Vol. 52, No. 3 2015, s. 140
Speleoterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Spinálna stenóza, Vol. 52, No. 2 2015, s. 102
Spinálne ochrnutie, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244
Spinálny epidurálny hematóm, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 116-117
Spínálny kanál, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 138 – 142.
Spinálny pacienta, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 244-248
Spiroergometria pri ICHS, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 115
Spiroergometria, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 34
Spiroergometrické vyšetrenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208
Spirografia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 23-28
Spirometria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 49
Spirometria, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 35
Spokojnosť pacienta, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 50-53
Spokojnosť pacientov, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 103-108
Spoločenské bytie, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Spoločenské vedomie, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 25-30
Spolupráca lekárov, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30
Spolupráca, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 5-6
Spondylitída, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 46-47
Spondylitis – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 144
Spondylitis ankylopetica, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173
Spondylodéza, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 164
Spondylodéza, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19
Spondylodéza, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39
Spondylodiscitis, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 233
Spondylolistéza – REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Spondylóza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144
Spondylóza, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Spondylóza, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 209
Správanie – typ A, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 108
Spúšťová zóna, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 184-194
Spúšťové body (TrP´s), REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141
Spúšťové body, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 39-40
Spúšťový bod, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 96-99
Srdcová transplantácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 53-56
Srdcové chyby, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40
Srdcový objem, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18
Srdcový rytmus, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 275-287
Srdečná frekvencia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109
ST segment, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 58
Stabilita - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Stabilita posturálna, Vol. 52, No. 4 2015, s. 204
Stabilita, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 259
Stabilizácia chrbtice, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 66-71
Stabilizácia kolena, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 280
Stabilizačné cvičenie, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 289
Stabilizačný systém, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6
Stabilometria, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 94-105
Starnutie a rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 129 - 130
Starnutie, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 3-6
Starnutie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151
Starnutie, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80
Starnutie, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158
Stárnutie, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158
Staroba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204
Staroba, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 55-63
Staroba, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.
Staroba, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19
Staroba, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102
Starostlivosť paliatívna - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Starší ľudia, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.68-78
Starý človek, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100
Starý človek, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84
Statekinetický poklad chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Statické chyby, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85
Statické zaťaženie končatiny, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.
Statika - vyšetrovanie, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 219-226
Statika, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 114
Stav po operácii hernie disku, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232
Stav poúrazový, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 84
Stav synergie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Stavba tela a pohyb, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58
ST-é segment, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 171
Stehno, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 40-41
Stehové kotvy, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17
Stenóza aortálna, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 204
Stenóza mitrálna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 52
Stenóza pľúcnice, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Stenóza spinálna, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 237-243
Stenóza spinálna, Vol. 52, No. 2 2015, s. 102
Step test, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 175-185
Stereotaktická stimulácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 239 – 242
Stereotaktické liečenie, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204
Stereotaxis, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13
Stereotaxy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215
Stereotyp dýchania, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147
Stereotyp plecového pletenca, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 199-213
Stereotyp pohybový, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 108
Stereotypy – prebudovanie, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 24
Stereotypy motorické, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 7
Stereotypy pohybové, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 18
Stimulácia laserom, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92
Stimulácia senzomotorická - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Stimulácia senzomotorická, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Stimulácia senzorická, Vol. 52, No. 4 2015, s. 204
Stimulačná elektromyografia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 57 – 162
Stisk ruky, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.68-78
Stockholm medzinárodný kongres, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 59 – 60
Stoj a chôdza, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41
Stratégie kompenzačné, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 270-279
Stredofrekvenčné prúdy, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62
Strelné poranenie zápästia, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 172-175
Stres - adaptácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 19-26
Stres a stresor, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 195-199
Stres ischemický, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Stres mentálny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 162
Stres postraumatický 38-39
Stres, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146
Stres, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144
Stres, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224
Stresu a únava, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 13-18
Stupeň rizika pri IM, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 17
Subjektívne hodnotenie bolesti, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50
Súčasná problematika prostaglandínov, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 49-59
Sudeck, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 229-235
Sudeck, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32
Sudeckov sy, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 317
Sudeckov syndróm, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 112
Sudeckov syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.
Súhra svalov, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221
Súhyby trupu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Sumácia pohybov, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179
Suprakondilická zlomenina, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 217 – 224
Sústava pohybová – funkčná patológia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 1
Súťaživé hry, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200
Sval plecového pletenca – REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Sval štvorhlavý - REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Svalová aktivita, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25
Svalová bolesť a šport, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216
Svalová bolesť, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216
Svalová disfunkcia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171
Svalová dysbalancia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34
Svalová dysbalancia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 235-240
Svalová dysbalancia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40
Svalová dysbalancia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 206-207
Svalová dysbalancia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46
Svalová hypotrofia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171
Svalová nerovnováha, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 153-156
Svalová relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85
Svalová relaxácia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.
Svalová sila, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151
Svalová slabosť, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 36
Svalová typológia, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 77-83
Svalová vazodilatácia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Svalová záťaž, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 201-210
Svalové dystrofie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38
Svalové parézy, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144
Svalové parézy, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203
Svalové reflexy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148
Svalové tkanivo, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 77-83
Svalový aparát, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Svalový korzet, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41
Svalový metabolizmus, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Svalový spazmus, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7
Svalový systém, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153
Svalový test, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231
Svalový test, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 200-205
Svalový tonus, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97
Svalový tonus, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.
Svalový tonus, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173
Svalový torticollis, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13
Svaly dýchacie, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 165-172
Svaly fázické, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 9
Svaly chrbta - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Svaly chrbtice, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 15
Svaly interkostálne, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Svaly panvového dna, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147
Svaly paravertebrálne, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 1
Svaly posturálne, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 9
Svaly posturálne, Vol. 52, No. 1 2015, s. 3
Svaly rušné, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24
Svaly skrátené, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 16
Svaly šijové, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 25
Svaly, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104
Svet v boji za mier, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 129 – 133.
Svetonázorová orientácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 167 – 173
Svetový kongres, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 61 – 63
Sway test, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Symptóm tvrdej chôdze, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59
Symptomatický chrbát, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 3-7
Syndrom apalický, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 167-177
Syndróm bolestivého pleca, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Syndróm bolestivej kostrče u detí, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 24 – 32
Syndróm canalis carpi, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 221-233
Syndróm cervikobrachiálny, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 31
Syndróm dráždivého kašľa, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205
Syndróm G-B, Vol. 52, No. 3 2015, s. 160
Syndróm horný skrížený, REH., Vol. 53, No. 3. 2016, s. 174
Syndróm karpálneho tunela, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149
Syndróm myofasciálny, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 99
Syndróm myofasciálny, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79
Syndróm nôh, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 92-101
Syndróm plece – ruka, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.
Syndróm polymorditidy, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158
Syndróm postkontuzny, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 213
Syndróm Sudeckov, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 243-245
Syndrom vertebrogénny, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p. 131-134
Syndróm vrstvový, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 15
Syndróm vyhorenia, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 127
Syndróm zmrznutého pleca, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Syndróm, karpálneho tunela, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 29-35
Syndromológia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Syndrómy dystonické, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 118-120
Syndrómy úžinové, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 188-192
Syndrómy, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33
Synchronizácia dychu – svalová sila, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 43
Synkinetická dynamika, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234
Sýria – kúpeľná liečba, Vol. 52, No. 2 2015, s. 92
Systém 0-8, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179
Systém cvičenia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24
Systém dýchací, , REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Systém hlboký stabilizačný, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 19-30
Systém hlboký stabilizačný, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 173-182
Systém hybný, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94
Systém motorický, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94
Systém motorický, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 25
Systém pohybový, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Systém pohybový, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 48-55, No. 3. 2009, s. 155-163
Systém posturálny, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 18
Systém srdcocievny, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60
Systém stabilizačný, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108
Systém starostlivosti po amputácii, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 149 – 152
Systém, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Systolické intervaly, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139
Systolické intervaly, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 – 204
Šikmá panva, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s.79-91
Škola bedrového kĺbu, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34
Škola chôdze, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Škola chrbta, postura, REH. Vol. 45, No. 2, 2008
Škola chrbta, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 8-24
Škola chrbta, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 122-125
Škola chrbta, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s.25-29
Škola chrbtice, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 247-253
Škola chrbtice, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 237-240
Školná ergonomia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 146-154
Šľacha Achillová, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 191
Šľachy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15
Šmička Jaroslav – 50-tiny, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 46
Špecializácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110
Špecializácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232
Špeciálne diferencované triedy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 17 – 22
Špeciálny vankúš, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118
Šport – po IM, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 90
Šport a deti, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156
Šport a IM, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 171
Šport a sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 154, 159, 161, 164, 166
Šport paraplegikov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86
Šport postihnutých, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207
Šport telesne postihnutých, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 1
Šport telesne postihnutých, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32
Šport telesne postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97
Šport vozíčkárov, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Šport zrakovo postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 99 – 106
Šport, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27-32
Šport, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87
Šport, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43
Šport, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252
Šport, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 245-246
Šport, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 65-66
Športová liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207
Športová liečba, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144
Športová liečba, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Športová záťaž, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220
Športovanie postihnutých, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 31-32
Športovci – ergometria, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 26
Športovci, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Športové disciplíny, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86
Športové výkony, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97
Športovec, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 108
Športy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123
Štandardizácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110
Štandartizácia, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78
Štatistické údaje, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11
Štatistika a rehabilitácia, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 301-305
Štatistika, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 44
Štatistika, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 43-52
Štítna žľaza, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 147

T

Tachykardia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 43-44
Tanec, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 41-47
Taping, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 169-183
Tapping, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6.
T-Area, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 45
Ťažká fyzická práca, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Ťažký úraz mozgu, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59
TBC, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Teamová práca, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.
Technická choroba DK, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112
Technika dlhého výdychu, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 89
Technika merania uhlov, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92
Telemetria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 41
Telesná aktivita, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207
Telesná aktivita, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43
Telesná aktivita, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 37-40
Telesná hmotnosť, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77
Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184
Telesná výchova u chorých po úraze, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 135-154
Telesná výchova zdravotne postihnutých, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 19
Telesná výchova, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 1
Telesná výchova, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102
Telesná výkonnosť, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.
Telesná záťaž, REH., Vol. 59, No. 4, 2022, s. 325
Telesná záťaž, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Telesná záťaž, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185
Telesné cvičenia a lieky, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 111
Telesné cvičenia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216
Telesné cvičenie, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 10
Telesné cvičenie, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 1
Telesne postihnutí, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 245-246
Telesné postihnutie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 172 – 174
Telesné postihnutie, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114
Telesne postihnutý – zdravotné súťaže, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 46
Telesne postihnutý, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 1
Telesné sebapojatie, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3-10
Telesné zaťaženie, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 7
Telocvičné náradie, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 123-126
Temporomandibulárne poruchy - REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33
Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 34-37
Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 73-79
Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 223-229
Temporomandiburálny kĺb, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 200-203
Tendomyózy, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 102
Tenis, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 199-213
Tenis, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 190
TENS, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 356-365
Tenzometrické sledovanie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 131-140
Teória vrátková, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 38
TEP - viď totálna endoprotéza
TEP coxy, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 90-97
TEP kolena, Vol. 52, No. 2 2015, s. 92
TEP pleca, Vol. 52, No. 1 2015, s. 12
Tepelná noxa, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78
Tepenné uzávery DK, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 215-221
Teplice v Čechách, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.176 – 179
Teplo – aplikácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 24
Teplo, REH, Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 243-250
Teplo, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 46
Teplo, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 40-52
Teploliečba, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 40-52
Teplota kože, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147
Teplota subliguálna, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242
Teplotný vzor, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123
Tepnová hypertenzia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 151 – 158
Terapeutická komunita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93
Terapeutické problémy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110
Terapeutické systémy a rehabilitácia, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 65 - 66
Terapeutické využitie, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 107 – 112
Terapia aerosolová inhalačná, REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Terapia artikulačná, REH, Vol. 45. No. 1, 2008
Terapia FMS, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 131-136
Terapia fyzikálna, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Terapia hudbou, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 21-24
Terapia hypnózou, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 122
Terapia chorôb, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 52
Terapia logopedická, REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Terapia manuálna, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79
Terapia pracovná, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27
Terapia reflexná, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 115
Terapia tanečná, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Terapia vakuovo-kompresívna - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Terapia vynúteného použitia, Vol. 52, No. 4 2015, s. 195
Terénna liečba, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161
Terénna rehabilitácia, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 3-10
Terénna vychádzka, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161
Termálna aktimalizácia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78
Termálna záťaž, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78
Terminológia v rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 5
Termodlahy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 71-74
Termografia infračervená, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Termografia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 89
Termografia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169
Termografia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50
Termografia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 3-7
Termografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 214-219
Termografia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33
Termografia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58
Termometria v saune, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 174
Termoregulácia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 36
Termoregulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54
Termoregulácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34
Termoterapia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38
Termoterapia, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.217-231
Termoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78
Termoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87
Termoterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46
Termovízia, REH, Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 214-219
Test Kraus-Weberej, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 87-94
Test ruky. REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 176-191
Test sebestačnosti, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100
Test záťažový, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 16
Test záťažový, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Test záťažový, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 108
Test záťažový, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 195
Testing, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973
Testing, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112
Testovanie klinické, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
Testovanie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20
Testovanie, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 86-87
Testovanie, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 3-7
Testovanie, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 7-11
Testovanie, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 67-75
Testy balančné, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 67-89
Testy funkčnej výkonnosti, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161
Testy pohyblivosti chrbta, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-236
Testy pre chrbticu, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 20
Testy psychologické a IM, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 119
Testy rečové, REH, Vol. 45, No. 1, 2008
Testy stability, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 285
Tetraplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 196
Tetraplegik, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159
Thorakálna segmentová dysfunkcia, REH, Vol. 34, No. 2. 2002, s. 84-92
Thurzová Emília, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 274
Tíbia, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 181-188
Tímová spolupráca, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253
Tlak krvi – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 52-56, 79
Tlak krvi, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 14, 38
Tlak krvi, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 143
Tlak krvný REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 14
Tlak v pľúcnici, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 222
Tlaková masáž, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57
Tlaková práca srdca, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34
Tlakový gradient, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109
Tlakový profil, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Tolerancia glukózy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140
Tolerancia skrížená, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 3-14
Tonus svalový, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 20
Tonus, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 240
Topika lézie, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28
Topometria 3D, UZ, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 43-47
Torakoplastika, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10
Torakotómia, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10
Torticolis spastica, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205
Torticollis, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 208-210
Torticollis, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 67-79
Totálna endoprotéza KK, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 99-105
Totálna endoprotéza, REH, Vol. 30, No. 2. 1997, s. 124-126
Totálna endoprotéza, REH, Vol. 33, No. 1. 2000, s. 6-15
Totálna endoprotéza, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 84-88
Totálna endoprotéza, REH, Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24
Totálna endoprotéza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 20-22
Totálna endoprotéza, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 163-165
Totálna endoprotéza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211
TP, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219
TP´s,, REH, Vol. 56, N. 1 2019, s. 39-40
Trakcia aktívna - REH, Vol. 43, No. 4, 2006
Trakčná liečba, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 38-44
Trakčné techniky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34
Transcerebrálna aplikácia, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.
Transkaniálna IR sonografia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31
Transkraniálna doppler sonografia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31
Transkutálna stimulácia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 105-107
Transkutánna elektrostimulácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38
Transplantácia ľadvín, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 32-40
Transplantácia pečene, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 25
Transplantácia pečene, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 174-176
Transplantácia srdca, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 47
Transplantácia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211
Transport dýchacích plynov, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135
Transport glukózy ketolátky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 - 19
Transport kyslíka, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 6
Transverzálne lézie miechy, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159
Tranzverzálne prerušenie miechy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41
Trauma hrudníka, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 136
Trauma športová - REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Trauma, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 223
Trauma, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35
Traumatické paraplégie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47
Traumatické poškodenie, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174
Traumatológia, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 155-163
Traumatológia, Vol. 52, No. 4 2015, s. 256
Tremor, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210
Trenažér HK, REH, Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79
Tréning autogénny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 127
Tréning ergometrom, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 74
Tréning fyzický, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 11
Tréning intenzívny, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 198
Tréning konverzačný, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Tréning kruhový, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Tréning proprioceptívny, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Tréning proprioceptívny, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.
Tréning respiračný odporový, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 247-259
Tréning senzomotorický, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Tréning silový, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Tréning telesný, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 39
Tréning vytrvalostný, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 73, 77
Tréning vytrvalostný, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 73, 77
Tréning, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.
Tréning, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77
Tréning, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18
Tréninga, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 240
Tréningová schéma, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200
Tréningové sústredenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220
Tréningový výkon, REH, Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93
Tri D - 3D tlač, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 315-318
Triedne rozdiely, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s.107-110
Trigemino-cervikálne reflexy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205
Trigemino-lumbálne reflexy, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205
Trigger point, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 101
Trigger point, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 104
Trigger points, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22
Tromboembolické komplikácie, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 39-42
Tromboembolizmus, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201
Trombóza artérie carotis, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 107-109
Trupová stabilita, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25
Trupové svalstvo, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 131-135
Tuberkulóza, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 83-84
Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 103-109
Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 117-121
Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 122-127
Tuberkulóza, REH. Vol. 1, No. 1. 1963
Tuberkulóza, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 46-47
Tuberkulózne choroby, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 59-71
Tučnota, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 172-176
Tuk kože, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Túžba, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 13
TV hra, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53
Tvárový nerv, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107
Tvorba hlasu, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 27-37
Tvorivá muzikoterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255
Tvrdá chôdza, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59
Typy bolesti, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134
Typy evalučných typov, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 57-67

U

Učebné metódy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43
Uhličitá kúpeľná kúra, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173
Uhličitá kúpeľná liečba, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240
Uhličité kúpele, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59
Uhlomer, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 93-95
Úchopová schopnosť, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 86-87
Ulcus cruris, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 86
Ulcus ventriculi, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 93
Úloha cvičiteľa, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97
Úloha chrbtového svalstva, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 101 – 109
Úlohy rehabilitačného pracovníka, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179
Úlohy rehabilitačných zariadení, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32
Ultrazvuk, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103
Ultrazvuk, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 61-67
Ultrazvuk, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33
Ultrazvuková dg, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 140
Ultrazvukový tlakový gradient, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91
Umenie, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164
Únava, REH, Vol. 55, N. 2 2018, s. 102-112
Únava, Vol. 52, No. 3 2015, s. 149
Únavový syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 145-149
Unitárna koncepcia choroby, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151
Upevňovanie vedomostí, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43
Uplatnenie spoločenské, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 120
Úpon svalu, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 44
Upratovači, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27
Úraz a KL, REH, Vol. 56, N. 4 2019, s. 288-294
Úraz miechy, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 3
Úraz ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 30-52
Úraz u detí, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 227-230
Úraz, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 88-93
Úraz, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 168
Úrazová rehabilitácia, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 225-230
Úrazy hlavy, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 215-217
Úrazy hornej končatiny, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.
Úrazy chrbtice a miechy, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.
Úrazy chrbtice, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 104-110
Úrazy mäkkého tkaniva, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 237-241
Úrazy na ruke, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 109-122
Úrazy pleca, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 104-110
Úrazy športovcov, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.
Úrazy v geriatrii, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 15-19
Urologické choroby, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 46
Urologické komplikácie, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 49-54
Úsečový vankúš, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.
Úsek ergoterapie, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223
Ústavná liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42
Ústavná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11
Ústavné použitie, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224
Utilizácia svalovej sily, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 195-206
Utrpenie postihnutého, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105
Uvoľnovanie a aktivácia svalov, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33
Uzavretý reťazec, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 131-140
Úzkosť, depresia, REH. Vol. 45, No. 4, 2008
UZ-topometria, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235-238

V

Vada srdca reumatická, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 1
Vada srdca, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 191
Vada vrodená, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s.18
Vakcinácia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 4
Valce u DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 64
Valsalvov manéver, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 44
Vankúš PC, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210
Vankúš úsečový, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.
Variabilita, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207
Variolácia, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 4
Vasotrain, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91
Väz skrížený - operácia, REH, Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 184-189
Väzy skrížené - operácia, REH, Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 3-9
Včasná diagnostika, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208
Včasná rehabilitácia po IM, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 113
Včasná rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 53
Včasná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168
Veda, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Vedecko-technická revolúcia, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Vedecky interpretovať, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184
Vedecký výskum, REH, Vol. 7. No. 1. 1974, s. 1-2
Vedenie kožné, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 139
Vedný odbor rehabilitačné lekárstvo, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 235 – 239
Vegetariáni, REH, Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11
Vegetatívna rovnováha, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134
Vek, REH, Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205
Vek, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 13-19
Vekový faktor, REH, Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28
Vekový faktor, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169
Véle, REH., Vol. 53, No. 4. 2016, s. 303
Venózny návrat, REH, Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48
Venózny systém, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Ventilácia, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88
Ventilácia, REH, Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135
Ventilácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973
Ventilačné hodnoty, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217
Vény, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201
Vertebralgia, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 121-124
Vertebrobazilárna insuficiencia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204
Vertebrogénne bolesti, REH, Vol. 15, No. 4. 1982, s. 195 – 198
Vertebrogénne bolesti, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 105-107
Vertebrogénne ochorenie, REH, Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235- 238
Vertebrogénne poruchy, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 1
Vertebrogénne poruchy, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 25
Vertebrogénne potiaže, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 91-94
Vertebrogénne syndrómy, REH, Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.
Vertebrogénne ťažkosti, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102
Vertebrogénny algický syndróm, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 220 – 227
Vertebrogénny algický syndróm, REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Vertebrogénny algický syndróm, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89
Vertebrogénny algický syndróm, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175
Vertebrogénny algický syndróm, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 131-134
Vertebrogénny bolestivý syndróm, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 – 78
Vertebrogénny bolestivý syndróm, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161
Vertebrogénny koreňový syndróm, REH, Vol. 4. No. 2. 1971, s. 93-102
Vertebrogénny LIS, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14
Vertebrogénny syndrom , REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 217-221
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 17 – 23.
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 86 – 90
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139
Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 141-143
Vertebrogénny syndrómy, REH, Vol. 21, No. 4. 1988, s. 237 – 243
Vertebrogénny, REH, Vol. 6. No. 2. 1973, s. 95-99
Vertebropatie, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139
Vertebroviscerálna fyziológia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26
Vertebroviscerálne vzťahy, REH, Vol. 43, No. 2, 2006
Vertebro-viscerálne vzťahy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 94
Vertikalizácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s.85 – 91
Vertikálne oscilácie ťažiska, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967
Vertikálny rehabilitačný proces, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 177 – 180
Vibrácie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 161-166
Vibračné činky, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 47-54
Vibrační syndróm, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 109-112
Vicserovertebrálne vzťahy, REH, Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141
Videoanalýza, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 199-213
Video-asistovaná tenotómia, REH, Vol. 43, No. 1, 2006
Videozáznam pri hipoterapii, REH, Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 115-119
Virtuálna realita, REH, Vol. 56, N. 2 2019, s. 112-120
Virtuálna realita, REH., Vol. 59, No. 1, 2022, s. 89
Viscerogenéza, REH, Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147
Viscerogénny faktor, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189
Viscerovertebrálne vzťahy, REH, Vol. 28, No. 1. 1995, s. 40-43
Viscerovertebrálny, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111
Viscerovertebrogénne vzťahy, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 221-224
Vitálna kapacita, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 22-25
Vizuálna analogická škála, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175
Vizuálna analogická škála, REH, Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40
Vizuálna škála bolesti, Vol. 52, No. 2 2015, s. 67
Vizuo-motor. integr. , REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62
Vizuospaciálne funkcie, REH., Vol. 53, No. 1. 2016, s. 62
Vlákna kolagénne, REH, Vol. 43, No. 3, 2006
Vlastná skúsenosť, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145
Vlhkosť, REH, Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170
Vlna T, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 58
Vnímanie rozsahu, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 151
Vnútorné lekárstvo v lek. praxi, REH, Vol. 15, No. 1. 1982, s. 49
Vnútorné lekárstvo, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 7-10
Vnútorné lekárstvo, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73
Vnútrokĺbny tlak, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158
Voda a chlad, REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Voda fyzikálno-chemické vlastnosti, REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Voda minerálna, REH, Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 42-44
Voda prírodná minerálna a liečivá, REH, Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 250-255
Vojta, Bobath, REH, Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 80-84
Vojta, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110
Vojta, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 196-200
Vojtov princíp, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 184-194
Vojtova metóda, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92
Vojtova metóda, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187
Vojtova metóda, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 110-119
Vojtova metodika, REH, Vol. 28, No. 3. 1995, s. 178-180
Vojtova technika, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201-206
Vojtova technika, REH, Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 138-144
Volejbal, REH, Vol. 43, No. 3, 2006, Vol. 44, No. 1, 2007, Vol. 49, No. 2. 2012, s. 88-93, Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101, Vol. 50, No. 2. 2013, s. 104-110, Vol. 50, No. 3. 2013, s. 205-213, Vol. 46, No. 2. 2009, s. 70-75
Volumredukcia bronchoskopická, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 260-269
Vplyv beta-adrenolytik, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18
Vplyv cvičenia, REH, Vol. 4. No. 3. 1971, s. 131-138
Vredová choroba, REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 145 – 151
Vrcholový šport, REH, Vol. 28, No. 4. 1995, s. 241-244
Vrodená dispozícia, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146
Vrodená luxácia bedra, REH, 45, Vol. No. 4, 2008
Vrodená srdcová chyba, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 213-217
Vrodené rozštepy miechy, REH, Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208
Vybavenie pomôckami, REH, Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58
Vybudovať rehabilitáciu..., REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 3-4
Výcvik chôdze, REH, Vol. 5. No. 4. 1972, s. 239-241
Výcvik v táborení, REH, Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156
Výcvikové stredisko, REH, Vol. 7. No. 4. 1974, s. 227-229
Vyhodnotenie bolesti, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 86 – 90
Vyhodnotenie výsledkov, REH, Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98
Vyhorenie, REH., Vol. 59, No. 2, 2022, s. 127
Výchova postihnutých, REH, Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74
Výchova rehabilitačných pracovníkov, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 55-56
Výchovná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34
Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208, s. 243 – 247
Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 81-85, Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41, Vol. 31, No. 4. 1998, s. 237-240
Výkon, REH, Vol. 56, N. 3 2019, s. 175-185
Výkonnosť kardiaka, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224
Výkonnosť pacientov, REH, Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208
Výkonnosť pri ICHS, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 32
Výkonnosť, REH, Vol. 4. No. 1. 1971, s. 21-31
Výkonnosť, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 5
Výmena dýchacích plynov, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135
Výmena plynov, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64
Vynútené použitie, Vol. 52, No. 4 2015, s. 195
Výskum, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113
Vystierače prstov, REH, Vol. 5. No. 4. 1972, s. 231-233
Vyšetrenie bolesti, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10
Vyšetrenie funkčné záťažové, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973
Vyšetrenie záťažové, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 70
Vyšetrenie záťažové, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 125
Vyšetrovacie metodiky, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 41 – 46
Vytrvalostné cvičenia, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 13-19
Vytrvalostný tréning, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 157-159, Vol. 32, No. 3. 1999, s.143-146, Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186
Výtvarná tvorba pre handicapovaných, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43
Vývoj a perspektíva rehabilitačnej medicíny, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 193 - 194
Vývoj behu, REH, Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87
Vývoj hybnosti, REH, Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100
Vývoj spasticity u detí s DMO, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 205
Vývojová kineziológia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 31-39
Vývojová neurofyziológia chôdze, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 144 - 146
Vývojové aspekty pohybu, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91
Vyvolávacie faktory, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 195 – 201
Význam lopatky, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184
Význam psychologických poznatkov v reh. praxi, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 91 – 96
Význam rehydratácie po saune, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154
Význam, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81
Výživa ako zbraň proti rakovine, REH, Vol. 45, No. 2, 2008
Výživa pri osteoporóze, REH, Vol. 29, No. 4. 1996, s. 241
Výživa, REH, Vol. 5. No. 1. 1972, s. 21-29
Výživa, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 14
Vzájomná dôvera, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187
Vzdelávanie rodičov, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, REH, Vol. 1, No. 1. 1963
Vzdelávanie, REH, Vol. 19, No. 1. 1986, s. 1 – 2
Vzdelávanie, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 197-198
Vzdelávanie, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199
Vzdelávanie, REH, Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 5-6
Vznik skoliózy, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 173-176
Vzorec pohybový, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 95
Vzpieracie cviky, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124
Vzruch, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 9
Vzťah terapeut-pacient, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23

W

Weisslerov index, REH, Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 - 204
Well-being, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-198

X

Xanturat, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Z-Ž

Zadný skrížený väz (LCP), REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 30-41
Záhradná terapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 94-102
Základná poloha, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124
Základné pohyby, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32
Základy neurofyziologie, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 65-68
Zameranie výskumu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36
Zamestnanie sedavé, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 71-75
Zaobchádzanie s desatinnými číslami, REH, Vol. 8. No. 2. 1975, s. 107-114
Zariadenie, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179
Zásady rehabilitácie, REH, Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.
Zásady rehabilitácie, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 219-227
Záťaž bicyklová, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 38
Záťaž hypertermálna, Vol. 52, No. 2 2015, s. 122
Záťaž izometrická, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 14
Záťaž izometrická, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 14
Záťaž kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 16
Záťaž kardiovaskulárneho ústrojenstva, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 135 – 141
Záťaž svalová a diabetes, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 9
Záťaž včasná, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 97
Záťaž, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 150, 155
Zaťaženie chrbtice, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 71-75
Zaťaženie kardiakov, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 67-70
Zaťaženie pracovné, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 28
Zaťaženie telesné, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972
Záťažové testy, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II
Záťažové testy, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 164-169
Záťažové testy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224
Záťažový test včasný, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 97
Záťažový test, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 10
Záťažový test, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 141
Záťažový test, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163
Záujmová liečba, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.
Závesný systém, REH., Vol. 53, No. 2. 2016, s. 83
Závislosť čiastočná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75
Závislosť úplná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75
Zdatnosť kardiopulmonálna, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 85
Zdravotná klasifikácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97
Zdravotné a sociálne aspekty, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 - 74
Zdravotne postihnutí – telesná výchova, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 19
Zdravotne postihnutí –normy výkonnosti, REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 58
Zdravotné postihnutie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43
Zdravotnícke povolanie, REH, Vol. 6. No. 4. 1973, s. 237-243
Zdravotnícke smernice telesne post., REH. SUPL. Vol. IX. No. 13. 1976, s. 40
Zdravotný stav, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32
Zjazd - KSČ XVI. a zjazd KSS, REH, Vol. 14, No. 4. 1981, s.193 - 194
Zjazd Bojnice, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Zlé držanie tela, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 146-154
Zlomenina horného konca stehennej kosti, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223
Zlomenina humeru, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 77-83
Zlomenina humeru, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 164-168
Zlomenina chrbtice, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 175-180
Zlomenina kolenného kĺbu, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 38-43
Zlomenina kŕčku, REH, Vol. 4. No. 4. 1971, s. 195-199
Zlomenina lopatky, REH, Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 167-171
Zlomenina pätovej kosti, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 79-83
Zlomenina predkolenia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 79-86
Zlomenina rádia, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 214-217
Zlomenina rebier, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 170-172
Zlomenina supinačná ČK, REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Zlomenina tíbie, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 156-158
Zlomenina, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Zlomeniny dolnej končatiny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 175-178
Zlomeniny femuru, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 177-179
Zlomeniny suprakondylické, REH, Vol. 4. 1964, s. 129-136
Zlomeniny, REH, Vol. 15, No. 2. 1982, s. 85 – 90
Zlomeniny, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 129-136
Zlomeniny, REH, Vol. 29, No. 2. 1996, s. 111-113
Zlomeniny, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53
Zlomeniny, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 3-6
Zlomeniny, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 66
Zloženie lipoproteínov, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 13-19
Zmena tonusu, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 20
Zmes oxygén-ozónu, REH, Vol. 44, No. 1, 2007
Zmyslové modality, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93
Zóna spúšťová, REH, Vol. 55, N. 3 2018, s. 184-194
Zoorehabilitácia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 41-49
Zooterapia, REH, Vol. 55, N. 1 2018, s. 41-49
Zotavocie štádiá, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116
Zrak, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 215-219
Zrakové cvičenie, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 102-111
Zranenia hlavy, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 208
Zranenie krčnej chrbtice, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 113-117
Zranenie vo volejbale, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 70-75
Zranenie slabín, REH., Vol. 59, No. 3, 2022, s. 245
Zreťazenie, REH, Vol. 55, N. 4 2018, s. 221-233
Zreťazenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 98-102
ZSSR, REH, Vol. 7. No. 3. 1974, s. 179-186
Zväz invalidných športovcov ČSTV, REH, Vol. 19, No. 2. 1986, s. 107 – 116
Zvláštna materská škola, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143
Žalúdočný vred, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 116
Žalúdok, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 17-25
Žiarenie infračervené - REH, Vol. 44, No. 4, 2007
Životný štýl, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70
Životný štýl, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84
Životospráva, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 49-53

INŠTRUKCIE K VYHĽADÁVANIU

Pre jednoduché vyhľadávanie stlačte kombináciu tlačidiel

CTRL+F a do otvoreného poľa začnite písať slovo alebo frázu, ktorú hľadáte. Sledujte zvýraznený text.