Vítame Vás na stránke

  • o časopise REHABILITÁCIA,
  • o vydavateľstve LIEČREH,
  • KNIHÁCH

Časopis REHABILITÁCIA je vedecko-odborný, indexovaný a recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Vydáva ho Vydavateľstvo LIEČREH za odbornej garancie Rehabilitácie prof. Gútha.

Časopis REHABILITÁCIA je určený pre odbornú rehabilitačnú verejnosť. Časopis REHABILITÁCIA je zasielaný v tlačenej forme poštou a v digitálnej forme internetom len tým odberateľom, ktorí si ho predplatili.

Redakčná rada, zľava: Anton Gúth, Zuzana Volková, Mária Štefíková, Martina Hlobeňová, Karol Hornáček, Zita Majerníková, Juraj Čelko, Katarína Sládeková, Helena Lesayová, Ján Mašán, Jozef Haring, Ivan Vařeka, Eva Vaňásková

 


Redakčná rada

Šéfredaktor: Anton GÚTH, Bratislava

Technická asistentka: Zuzana VOLKOVÁ, Bratislava Asistenti redakcie:

Mária ŠTEFÍKOVÁ, Bratislava | Martinka HLOBEŇOVÁ, Hlohovec | Karol HORNÁČEK, Bratislava | Zita MAJERNÍKOVÁ, Bratislava |  Juraj ČELKO, Trenčín |  Katarína SLÁDEKOVÁ,  Bratislava | Helena LESAYOVÁ, Malacky |  Ján MAŠÁN, Bratislava | Jozef HARING, Piešťany | Ivan VAŘEKA, Olomouc | Eva VAŇÁSKOVÁ, Hradec Králové | S. TÓTH, N. Zámky  | Vladimír KŘÍŽ Kostelec nad Černými lesy | Alojs KROBOT, Zlín | Ingrid SPRINGROVÁ, Čelákovice | František GOLLA, Opava | Viktor LECHTA, Šenkvice | Peter MĹKVY, Senec | Ladislav KISS, Čilížska Radvaň | Ľudovít ŽELINSKÝ , Košice | Anton GÚTH ml., Levárky | Nataša MARTINÁSKOVÁ, Košice | Horst MERUNA, Bad Oeynhausen, Nemecko | Kurt AMMER, Wien, Rakúsko | Jana ĽALÍKOVÁ, Killarney, Írsko | Peter SCHÖNHERR, Karlsruhe, Nemecko | Thorsten DOERING, Hannover, Nemecko | Vlasta TOŠNEROVÁ, Hradec Králové, Česko | C. MUCHA -Köln, Nemecko | Peter JURIŠ– Košice  | 


 

Vychádza 4-krát ročne.

Tlačená verzia: 8 € za 1 číslo / 32 € celý ročník (4 čísla)

Digitálna verzia: 4 € za 1 číslo / 16 € celý ročník (4 čísla)

Ceny za časopis REHABILITÁCIA sú s DPH vrátane poštovného

Objednávky na predplatné (aj do zahraničia) za časopis REHABILITÁCIA a inzertnú plochu prijíma redakcia na kontaktnej adrese, ktorá je nižšie uvedená. Pri platbách poštovou poukážkou akceptujeme len prevody smerované zo Slovenska na účet č. 4008151880/7500 v ČSOB Bratislava alebo z Česka na účet č. 212130130/0300 v ČSOB Břeclav.

Tento časopis je indexovaný v databáze SCOPUS v Holandsku – prosím pozri www.elsevier.com (klikni na bibliographic databases) alebo www.info.scopus.com

Dodané články prechádzajú recenzným konaním, po ktorom môžu byť autorovi vrátené. Slovenské články sú jazykovo korigované. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Za obsah reklám a príspevkov zodpovedá autor. Sadzba, korektúry, jazyková úprava a technická spolupráca Summer house s.r.o. Podávanie „Tlačovín“ v SR povolené Riaditeľstvom pôšt Bratislava č. j. 4/96 zo dňa 30.8.1996, v ČR na základe dohody o podávaní poštových zásielok „Obchodní psaní“ č. 068120-003/2007. Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: EV 2945/09. ISSN 0375-0922.

Kontaktná adresa redakcie a distribúcie:

e-mail: vydavatelstvo.liecreh@gmail.com