Vítame Vás na stránke

  • o časopise REHABILITÁCIA,
  • o vydavateľstve LIEČREH,
  • KNIHÁCH

Časopis REHABILITÁCIA je vedecko-odborný, indexovaný a recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Vydáva ho Vydavateľstvo LIEČREH za odbornej garancie IFBLR v Piešťanoch, Vysokej školy sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Časopis REHABILITÁCIA je určený pre odbornú rehabilitačnú verejnosť. Časopis REHABILITÁCIA je zasielaný v tlačenej forme poštou a v digitálnej forme internetom len tým odberateľom, ktorí si ho predplatili.

Zľava: Anton Gúth, Janka Zálešáková, Mária Štefíková, Karol Hornáček, Martinka Hlobeňová, Juraj Čelko, Eva Vaňásková, Andrea Konečníková, Helena Lesayová a Ján Benetína


Redakčná rada

Šéfredaktor: Anton GÚTH, Bratislava Technická asistentka: Zuzana VOLKOVÁ, Bratislava Asistenti redakcie:

Mária ŠTEFÍKOVÁ, Bratislava | Karol HORNÁČEK, Bratislava | Martinka HLOBEŇOVÁ, Hlohovec | Juraj ČELKO, Trenčín | Eva VAŇÁSKOVÁ, Hradec Králové | Ľ. ŽELINSKÝ, Hlohovec | S. TÓTH, N. Zámky | Jozef HARING, Piešťany | Ivan VAŘEKA, Olomouc | Helena LESAYOVÁ, Malacky | Vladimír KŘÍŽ Kostelec nad Černými lesy | Alojs KROBOT, Zlín | Ingrid SPRINGROVÁ, Čelákovice | František GOLLA, Opava | Viktor LECHTA, Šenkvice | Peter MĹKVY, Senec | Ladislav KISS, Čilížska Radvaň | Ľudovít ŽELINSKÝ , Košice | Anton GÚTH ml., Levárky | Nataša MARTINÁSKOVÁ, Košice | Horst MERUNA, Bad Oeynhausen, Nemecko | Kurt AMMER, Wien, Rakúsko | Jana ĽALÍKOVÁ, Killarney, Írsko | Peter SCHÖNHERR, Karlsruhe, Nemecko | Thorsten DOERING, Hannover, Nemecko | Vlasta TOŠNEROVÁ, Hradec Králové, Česko | C. MUCHA -Köln, Nemecko | Peter JURIŠ– Košice | Katarína SLÁDEKOVÁ, Bratislava | Juraj ŠTOFKO – Trnava


Vychádza 4-krát ročne, jeden zošit stojí 1,818 Euro + 10%DPH = 2,0 Eurá, resp. 54,545 Kč + 10% DPH = 60 Kč – platné pre aktuálny rok.

Objednávky na predplatné (aj do zahraničia) za časopis REHABILITÁCIA a inzertnú plochu prijíma redakcia na kontaktnej adrese, ktorá je nižšie uvedená. Pri platbách poštovou poukážkou akceptujeme len prevody smerované zo Slovenska na účet č. 4008151880/7500 v ČSOB Bratislava alebo z Česka na účet č. 212130130/0300 v ČSOB Břeclav.

Tento časopis je indexovaný v databáze SCOPUS v Holandsku – prosím pozri www.elsevier.com (klikni na bibliographic databases) alebo www.info.scopus.com

Dodané články prechádzajú recenzným konaním, po ktorom môžu byť autorovi vrátené. Slovenské články sú jazykovo korigované. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Za obsah reklám a príspevkov zodpovedá autor. Sadzba, korektúry, jazyková úprava a technická spolupráca Summer house s.r.o. Podávanie „Tlačovín“ v SR povolené Riaditeľstvom pôšt Bratislava č. j. 4/96 zo dňa 30.8.1996, v ČR na základe dohody o podávaní poštových zásielok „Obchodní psaní“ č. 068120-003/2007. Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: EV 2945/09. ISSN 0375-0922.

Kontaktná adresa redakcie a distribúcie:

e-mail: rehabilitacia@rehabilitacia.sk