Publikationen


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

Nur in der slowakische Sprache

Liečebné metodiky v REHABILITÁCII

Nur in der slowakische Sprache

Bolesť a škola chrbtice

Nur in der slowakische Sprache