Publikationen


Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII pre fyzioterapeutov

Nur in der slowakische Sprache

Liečebné metodiky v REHABILITÁCII pre fyzioterapeutov

Nur in der slowakische Sprache

Výchovná rehabilitácia alebo Ako učiť Pilatesove cvičenie v rámci školy chrbtice

Nur in der slowakische Sprache

Magdaléna Szabová: Pohybom proti ASTME

Nur in der slowakische Sprache

Zajakavosť

Nur in der slowakische Sprache

Logopeadica

Nur in der slowakische Sprache