Archív

REHABILITÁCIA je vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie, indexovaný v databáze SCOPUS.

Keď hľadáš konkrétne kľúčové slovo, nájdi si ho najskôr v priečinku VECNÝ REGISTER, a potom si ho môžeš nájsť v konkrétnom článku, ktorý je uverejnený v tomto ARCHÍVe. Na tejto stránke si môžeš „nalistovať“ kompletne všetky zošity časopisu s plnými textami od jeho vzniku, až po predchádzajúci rok.


číslo 2023/1 číslo 2023/2 v redakcii čoskoro
Online dostupnosť v 2024 Online dostupnosť v 2024

číslo 2022/1 číslo 2022/2 číslo 2022/3 číslo 2022/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo 2021/1 číslo 2021/2 číslo 2021/3 číslo 2021/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2020/1
číslo
2020/2
číslo
2020/3
číslo
2020/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2019/1
číslo
2019/2
číslo
2019/3
číslo
2019/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2018/1
číslo
2018/2
číslo
2018/3
číslo
2018/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2017/1
číslo
2017/2
číslo
2017/3
číslo
2017/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2016/1
číslo
2016/2
číslo
2016/3
číslo
2016/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2015/1
číslo
2015/2
číslo
2015/3
číslo
2015/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2014/1
číslo
2014/2
číslo
2014/3
číslo
2014/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2013/1
číslo
2013/2
číslo
2013/3
číslo
2013/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2012/1
číslo
2012/2
číslo
2012/3
číslo
2012/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2011/1
číslo
2011/2
číslo
2011/3
číslo
2011/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2010/1
číslo
2010/2
číslo
2010/3
číslo
2010/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2009/1
číslo
2009/2
číslo
2009/3
číslo
2009/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2008/1
číslo
2008/2
číslo
2008/3
číslo
2008/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2007/1
číslo
2007/2
číslo
2007/3
číslo
2007/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2006/1
číslo
2006/2
číslo
2006/3
číslo
2006/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2005/1
číslo
2005/2
číslo
2005/3
číslo
2005/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2004/1
číslo
2004/2
číslo
2004/3
číslo
2004/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2003/1
číslo
2003/2
číslo
2003/3
číslo
2003/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2002/1
číslo
2002/2
číslo
2002/3
číslo
2002/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2001/1
číslo
2001/2
číslo
2001/3
číslo
2001/4
1.Suplementum
2001

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
2000/1
číslo
2000/2
číslo
2000/3
číslo
2000/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1999/1
číslo
1999/2
číslo
1999/3
číslo
1999/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1998/1
číslo
1998/2
číslo
1998/3
číslo
1998/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1997/1
číslo
1997/2
číslo
1997/3
číslo
1997/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1996/1
číslo
1996/2
číslo
1996/3
číslo
1996/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1995/1
číslo
1995/2
číslo
1995/3
číslo
1995/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1994/1
číslo
1994/2
číslo
1994/3
číslo
1994/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1993/1
číslo
1993/2
číslo
1993/3
číslo
1993/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1992/1
číslo
1992/2
číslo
1992/3
číslo
1992/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1991/1
číslo
1991/2
číslo
1991/3
číslo
1991/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1990/1
číslo
1990/2
číslo
1990/3
číslo
1990/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1989/1
číslo
1989/2
číslo
1989/3
číslo
1989/4
1.Suplementum
1989
2.Suplementum
1989

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1988/1
číslo
1988/2
číslo
1988/3
číslo
1988/4
1.Suplementum
1988
2.Suplementum
1988

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1987/1
číslo
1987/2
číslo
1987/3
číslo
1987/4
1.Suplementum
1987
2.Suplementum
1987

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1986/1
číslo
1986/2
číslo
1986/3
číslo
1986/4
1.Suplementum
1986
2.Suplementum
1986

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1985/1
číslo
1985/2
číslo
1985/3
číslo
1985/4
1.Suplementum
1985
2.Suplementum
1985

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1984/1
číslo
1984/2
číslo
1984/3
číslo
1984/4
1.Suplementum
1984
2.Suplementum
1984

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1983/1
číslo
1983/2
číslo
1983/3
číslo
1983/4
1.Suplementum
1983
2.Suplementum
1983

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1982/1
číslo
1982/2
číslo
1982/3
číslo
1982/4
1.Suplementum
1982
2.Suplementum
1982

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1981/1
číslo
1981/2
číslo
1981/3
číslo
1981/4
1.Suplementum
1981
2.Suplementum
1981

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1980/1
číslo
1980/2
číslo
1980/3
číslo
1980/4
1.Suplementum
1980
2.Suplementum
1980

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1979/1
číslo
1979/2
číslo
1979/3
číslo
1979/4
1.Suplementum
1979
2.Suplementum
1979

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1978/1
číslo
1978/2
číslo
1978/3
číslo
1978/4
1.Suplementum
1978
2.Suplementum
1978

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1977/1
číslo
1977/2
číslo
1977/3
číslo
1977/4
3.Suplementum
1976
4.Suplementum
1976

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1976/1
číslo
1976/2
číslo
1976/3
číslo
1976/4
1.Suplementum
1976
2.Suplementum
1976

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1975/1
číslo
1975/2
číslo
1975/3
číslo
1975/4
1.Suplementum
1975
2.Suplementum
1975

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1974/1
číslo
1974/2
číslo
1974/3
číslo
1974/4
1.Suplementum
1974
2.Suplementum
1974

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1973/1
číslo
1973/2
číslo
1973/3
číslo
1973/4
1.Suplementum
1973
2.Suplementum
1973

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1972/1
číslo
1972/2
číslo
1972/3
číslo
1972/4
1.Suplementum
1972
2.Suplementum
1972

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1971/1
číslo
1971/2
číslo
1971/3
číslo
1971/4
1.Suplementum
1971
2.Suplementum
1971

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1970/1
číslo
1970/2
číslo
1970/3
číslo
1970/4
Suplementum
1970

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1969/1
číslo
1969/2
číslo
1969/3
číslo
1969/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1968/1
číslo
1968/2
číslo
1968/3
číslo
1968/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1967/1
číslo
1967/2
číslo
1967/3
číslo
1967/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1966/1
číslo
1966/2
číslo
1966/3
číslo
1966/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1965/1
číslo
1965/2
číslo
1965/3
číslo
1965/4
Suplementum
1965

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

číslo
1964/1
číslo
1964/2
číslo
1964/3
číslo
1964/4

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť

Vydanie
1963-01
Vydanie
1963-02

Otvoriť/Stiahnuť

Otvoriť/Stiahnuť